MENY
Eskilstuna kommun

Kraftig befolkningsökning

Eskilstuna är den kommun i landet som växte näst snabbast under första halvåret i år, bortsett från storstäderna med dess kranskommuner. I början av 2014 blev vi 100 000 invånare.

Logga Eskilstuna 100 000

Meningsfull fritid
Samtidigt innebär befolkningsökningen ett behov av nya idrotts- och fritidsanläggningar för att skapa en meningsfull fritid för våra invånare. Munktellstaden och hela västra stadsdelen med sin industrihistoria har stor potential för detta och lite till. Planering pågår för nya bostäder, mer idrott och kultur i en ny arenalänk till annan webbplats och ett nytt modernt badhuslänk till annan webbplats. Här pratar vi hållbar stadsutveckling och ett mycket fint läge intill Eskilstunaån.

Planer och projekt

Här är några av de planer och projekt som just nu pågår och bidrar till att utveckla Eskilstuna:

  • Nytt läge för högskolan och dess nya campus i ett attraktivt åläge.
  • Nya Fristadstorget som bjuder på mer vatten och grönska, fler inbjudande sittplatser, torghandel och bättre möjlighet för uteserveringar.
  • Ny arena (Nötknäpparen 27 med flera) En plan som prövar möjligheten för en ny arena för idrott, konserter och mässor med två träningshallar. Planförslaget innefattar också trafiklösningar som t.ex. en ny väg och bro för fotgängare och cyklister.
  • Nytt badhus i Munktellstaden; centralt och ånära. Står klart början av 2016.
  • Ny gång- och cykelbro till Munktellstaden gör badhuset och arenan mer tillgängliga.
  • Logistikpark (Del av Aspestahult 1:1 med flera) En plan som prövar om det är lämpligt att bygga ut södra delen av området för industri och logistik med järnvägsanslutning, flislager och kraftvärmeverk.
  • Fler bostäder i centrum (Vulkanen 4 och 6) En plan för att bygga bostäder på innergården av Vulkanen 4, vid Cityhuset. Ytterligare en plan för bostäder pågår för ödetomten på norr (Nätet). Utöver 1000 bostäder innehåller planen äldreboende, förskola och butiker.

Eskilstuna har över 100 000 invånare och växer med cirka 1 000 nya Eskilstunabor varje år.

83801

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsplanering och förvaltning av offentlig miljö

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna