MENY
Eskilstuna kommun

Hållbar utveckling

Stadsparken

Eskilstuna har en vision om en trygg och hållbar framtid. Som bevis på att vårt miljöarbete fungerar, blev vi i fjol utsedda till Sveriges miljöbästa kommun av tidningen Miljöaktuellt. I år kom vi på en hedrande andraplats.

Människor med olika livsvillkor, i olika åldrar och skeenden i livet ska finna Eskilstuna tilltalande som bostadsort, arbetsort, studieort, etableringsort och besöksort. Hos oss står människan i centrum.

Tillväxten i kommunen ska vara långsiktigt hållbar vilket kräver en god hushållning med mark, vatten, natur och bebyggd miljö. Förbättrade kommunikationer har bidragit till att vår funktionella region har vidgats. Vi är en del i en funktionell region där gränser mellan kommuner suddas ut allt mer - arbetsmarknad, bostadsmarknad, fritid och nöje vävs samman. Sammantaget är de här förändringarna positiva, men den fortsatta utvecklingen måste ske på ett resurshushållande sätt. Det vi planerar och bygger i dag kommer att stå kvar lång tid framöver.

Attraktiv och levande stadskärna
Vi bygger för framtiden. Genom att underlätta effektiva transportlösningar för såväl person- som godstrafik och skapa en hållbar struktur, arbetar hela Eskilstuna kommunkoncern för en klimatanpassad och energieffektiv samhällsplanering. En samordning mellan klimateffektiv uppvärmning, transportinfrastruktur och bostadsplanering är en nyckelfråga för oss. Vi vill skapa en hållbar stad där man kan åka buss, tåg, cykla och gå, har närhet till parker, ån och rekreation, där fler boende i centrum skapar en attraktiv, levande och trygg stadskärna 24 timmar om dygnet.

I vår nya digitala översiktsplanlänk till annan webbplats kan du se kommunens viljeinriktning för den framtida utvecklingen, på kort och lång sikt, men även få uppdaterad info om vår planberedskap och Eskilstunas potential som framtida etableringsort.

{GIS-karta}

Tillväxten i kommunen ska vara långsiktigt hållbar. Det kräver god hushållning med mark, vatten, natur och bebyggd miljö.

83805

83806

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsplanering och förvaltning av offentlig miljö

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna