MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna växer!

Kollage av aktuella byggprojekt i Eskilstuna

I vår miljösmarta stad med närhet till Stockholm behöver vi bygga uppemot 600 nya bostäder varje år. Vi har en vision om en trygg och hållbar framtid. Vill du vara med?

Eskilstuna har ett av landets bästa logistiklägen och ett strategiskt läge i framtidsregionen Stockholm/Mälardalen med utmärkta pendlingsmöjligheter som tillsammans borgar för en fortsatt expansion.

Vi har passerat 100 000 invånare och är en av de kommuner som växer snabbast i landet - cirka 1 000 personer varje år.

Eskilstuna utvecklas genom nya parker, gator och torg, arena och badhus i Munktellstaden och högskolan med nytt campus i centrum. Intresset för att bo, leva och arbeta i Eskilstuna är stort.

Det finns flera starka skäl till att investera och etablera i Eskilstuna:

Kraftig befolkningsökning
Eskilstuna är en av landets snabbast växande kommuner. Planering av nya bostäder prioriteras högt.

Strategiskt logistikläge
I Eskilstuna möts järnväg, motorväg och flyg mitt i godsflödet mellan Stockholm och övriga Europa.

Hållbar utveckling
Eskilstuna har en vision om en trygg och hållbar framtid. Vår nya översiktsplan tar fasta på den visionen.

Efterfrågan på nya bostäder är stor. I vår plan för bostadsförsörjning har vi som mål att bygga minst 300 nya bostäder varje år de kommande åren. Men vi ska också ha planberedskap för lika många till.

För att kunna möta den stora efterfrågan på bostäder behöver vi samarbeta med fler bostadsbyggare.

Vill du vara med att utveckla vår attraktiva och miljösmarta stad?

För snabb och smidig kontakt vänder du dig till exploateringsgruppen som består av tjänstemän med ansvar för plan- bygg-, mark- och miljöfrågor. Gruppen träffas regelbundet för att diskutera exploateringsärenden och komma fram till snabba besked som hjälper dig vidare. Se kontakt här intill.

Väx med Eskilstuna!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsplanering och förvaltning av offentlig miljö

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Mats Hällnäs
Chef Utvecklingsenheten
Karin Israelsson
Kommunstrateg mark
Niklas Edmark
Näringslivsdirektör