MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna lila flagg-certifierat

Eskilstuna klarade återigen lila flagg-certifieringen 
för ett tryggt och upplevelserikt kvällsliv 

Eskilstuna är en av sju pilotstäder i Sverige som är Purple Flag-certifierade. Detta innebär att stadens offentliga och privata aktörer arbetar målmedvetet för att höja stadens attraktionskraft efter klockan 17.00. Eskilstuna fick sitt första certifikat 2016 och i oktober 2017 fick staden ett förnyat certifikat på två år. Certifieringen är ett kvitto på att samverkan fungerar.

Fristadstorget på kvällen. Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen

För att bli certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärnan.  

De flesta städer arbetar redan med dessa frågor. Det nya är att man med Purple Flag-metoden fått ett verktyg som utökar samarbetet mellan olika privata näringsidkare och fler inom den offentliga sektorn och att det omfattar även kvälls- och nattlivet, förklarar Inger Alfredsson, nationell samordnare för Purple Flag Sweden inom Svenska Stadskärnor.  

 – Processen med Purple Flag har varit en ögonöppnare för oss alla. Vi har fått nya och vidare perspektiv för att skapa en säker, trygg och attraktiv stad, säger Isabel Gölles, centrumutvecklare/vd Eskilstuna Innerstad AB.

De gemensamma kvällsvandringarna har fått alla att se sin stads utvecklingspotential. Antalet tidiga kvällsaktiviteter för en bredare målgrupp har tillkommit, fler cykelställ, bättre skyltning är andra konkreta exempel som påverkar stadens attraktion och helhetsintryck. Likaså har man blivit varse vikten av bättre kvällsbelysning på husfasader, parker, stråk och inte minst butiker. Det ger en trygghetskänsla och förebygger brott. Samverkan bygger på goda relationer vilket deltagarna har förstärkt under processarbetet. 

– Med en gemensam målbild kan alla sträva åt samma håll och fördela såväl ansvaret, arbetet som kostnaderna. Alla kan dra sitt strå till stacken och alla är vinnare, säger Pernilla Lindström på stadsbyggnadsförvaltningens utvecklingsenhet.

Fakta
Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande. 

Läs artikeln "Eskilstuna får en lila flagg" i affärsliv.biz.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsplanering och förvaltning av offentlig miljö

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Pernilla Lindström
Fysisk planerare