MENY
Eskilstuna kommun

Ny tågplattform i Kvicksund

Nu finns en nybyggd tågplattform i Kvicksund som gör att längre tåg får plats och fler resenärer kan åka med tåget. Plattformen är tillgänglighetsanpassning och här finns också bättre möjlighet till bil- och cykelparkering.

I april 2019 påbörjade trafikverket arbetet med att renovera tågplattformen i Kvicksund. Nu är den nya plattformen invigd och i fullt bruk. Plattformen har utökats med 55 meter vilket gör att den nu kan ta emot tåg som är så långa som 110 meter. Detta i sin tur innebär fler resenärer och mindre trängsel på tågen. Plattformen är även tillgänglighetsanpassad för resenärer med olika funktionsvariationer.

För att underlätta för de som arbetspendlar har en parkeringsplats för 20 bilar och 100 cyklar tillkommit i direkt anslutning till plattformen. Cykelparkeringsplatserna har tak över och kraftiga stolpar att göra fast cyklarna vid.

Förbättringsarbetet av tågplattformen i Kvicksund är ett stort steg mot en attraktivare tågtrafik i regionen. Den förbättrar tillgängligheten till Eskilstuna och bidrar till att utveckla Kvicksund och skapa förutsättningar till en väl fungerande kollektivtrafik som möjliggör arbetspendling och företagsetableringar.


Om du har frågor, kontakta:

Eva Lehto, kommunstrateg på Miljö- och samhällsbyggnad,
070-167 22 08, eva.lehto@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Eva Lehto
Kommunstrateg samhällsbyggnad