MENY
Eskilstuna kommun

Tyck till om förslag till ny översiktsplan

Exempelbild

Samrådet är nu avslutat. Tack för inkomna synpunkter!

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Eskilstuna pågår för fullt. Här visar kommunen hur stad och landsbygd ska utvecklas – var det kan och bör byggas, bostäder, verksamheter, vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och är viktig för att det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling. Nu sammanställer vi synpunkterna som kom in under samrådstiden 11 juni till 30 september 2019. Tack till dig som tagit chansen att vara med och bidra till att göra vår kommun bättre.

Välkommen in på stadsutveckling.eskilstuna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och se framtidens Eskilstuna växa fram. Där hittar du förslaget på översiktsplan i en ny digital form och kan läsa mer om fortsatt arbete.

Vad är en översiktsplan?

  • Alla kommuner ska ha en översiktsplan, det är reglerat i plan- och bygglagens tredje kapitel.
  • En översiktsplan är en kommuns långsiktiga planering för mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska använda, utvecklas och bevaras.
  • Planen är inte juridiskt bindande, men är vägledande för beslut som fattas i kommunen och hos andra myndigheter, till exempel när det gäller detaljplaner och bygglov.

Illustration: Ekologigruppen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla