MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun pausar arbetet med Sigurdsristningen

Kommunen beslutade den 21 februari att pausa utvecklingen av platsen runt Sigurdsristningen för att få möjlighet att utvärdera det arbete som genomförts och överväga alternativ framåt.

Utvecklingen av platsen runt Sigurdsristningen påbörjades för cirka fyra år sedan, dels för att göra platsen mer tillgänglig och dels för att utveckla platsen till ett mer attraktivt besöksmål.

För att öka framkomligheten anläggs en träspång som löper mellan befintliga träd upp till ristningen. Ett trädäck ska dessutom fungera som en vistelseyta. Vistelseytan ska erbjuda möjlighet att komma nära besöksmålet och skapa bättre förutsättningar för större sällskap att samlas vid ristningen.

Byggnationen har frångått projekteringen. Den så kallade kjolen som ramar in spången har byggts felaktigt och i fel material. I projekteringen är kjolen utformad med färre träplankor i lärk-trä, en utformning som skapar ett mer transparant uttryck.

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa platsen är en utmaning med tanke på hänsyn till den unika miljön vid Sigurdsristningen. Kommunen har fått in synpunkter på byggnationen som bland annat har handlat om skydd av naturreservat och vad som gäller vid byggnation vid fornlämning.

Kommunen har därför beslutat att pausas arbetet och en arbetsgrupp med representanter från kommunen, länsstyrelsen, Sörmlands museum med flera ska nu utvärdera arbetet hittills och ta fram alternativa vägar framåt.

Läs mer om Sigurdsristningen och utvecklingen av platsen här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla