MENY
Eskilstuna kommun

Strandskydd

Övergångszonen mellan land och vatten, stranden, är betydelsefull för människors friluftsliv och av stort värde för växt- och djurlivet. Många arter är exempelvis beroende av de livsmiljöer som bildats i strandnära områden, såväl på land som i vatten.

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Bild från Väsbyviken

Strandskyddsdispens och bygglov

Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från strandskyddsreglerna. För att få dispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften, i vissa fall krävs även bygglov. Ansökan om dispens och bygglov görs hos Byggavdelningen. Blankett ansökan om dispens.öppnas i nytt fönster

Tillsyn av strandskydd

När det gäller tillsyn av utförda åtgärder inom ett strandskyddsområde är det kommunens miljökontor som ni ska vända er till.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.