MENY
Eskilstuna kommun

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer försvinner.

Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden så att naturvärdena bevaras. Inom ett Natura 2000-område är det förbjudet att utföra åtgärder som skadar de naturtyper eller arter som legat till grund för att området valts ut som Natura 2000–område. I Eskilstuna kommun finns 26 Natura 2000-områden. För varje område finns en bevarandeplan framtagen.

Bild på får vid Sörfjärden.

I Sverige är Natura 2000-områden skyddade med stöd av miljöbalken och alla är klassade som riksintresse. Det krävs tillstånd om någon vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område (7 kapitlet 28a§ Miljöbalken). Det gäller verksamheter och åtgärder som kan påverka i eller i anslutning till ett natura 2000-område. Länsstyrelsen är beslutande myndighet.

Klicka härlänk till annan webbplats för mer information vad som krävs för få tillstånd i ett Natura 2000 område.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kontakt