MENY
Eskilstuna kommun

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer försvinner.

I Eskilstuna finns 26 Natura 2000-områdenlänk till annan webbplats. För varje område finns en bevarandeplan framtagen. Inom ett Natura 2000-område är det förbjudet att utföra åtgärder som skadar de naturtyper eller arter som legat till grund för att området valts ut som Natura 2000–område.

Bild på får vid Sörfjärden.

Om någon vill bedriva en verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område måste man söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det gäller verksamheter och åtgärder som kan påverka både i eller i anslutning till ett natura 2000-område.

Besök länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats för mer information om vad som krävs för att få tillstånd i ett Natura 2000 område.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturstugan

I Naturstugan finns information om natur och naturvård i kommunen.

Öppettider

Stängd

Besöksadress

Årbystigen