MENY
Eskilstuna kommun

Biotopskydd

Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde.

Generellt biotopskydd

Vissa biotoper, mindre mark- eller vattenområden, är särskilt skyddsvärda, för att de kan utgöra livsmiljö för hotade djur- eller växtarter. Dessa biotoper är generellt skyddade i hela landet. Följande biotoper omfattas av det generella biotopskyddet:

  • Allé
  • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • Odlingsröse i jordbruksmark
  • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
  • Stenmur i jordbruksmark
  • Åkerholme

Länsstyrelsen får medge dispens endast om det finns särskilda skäl. Ett exempel på särskilt skäl kan vara trafiksäkerheten, det vill säga att träd riskerar att falla ner längs en väg. En prövning av om det finns särskilda skäl avgörs från fall till fall. För mer information klicka härlänk till annan webbplats.

Bild på stenmur.

Särskilt biotopskydd

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och kommuner kan också besluta att särskilda värdefulla områden ska omfattas av biotopskydd. Skogsstyrelsen beslutar om bioptopskydd i skogsmark och länsstyrelsen/kommunen om det gäller mark i jordbrukslandskapet. Läs mer om denna skyddsform på respektive myndighets hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturstugan

I Naturstugan finns information om natur och naturvård i kommunen.

Öppettider

Stängd

Besöksadress

Årbystigen