MENY
Eskilstuna kommun

Biotopskydd

Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde.

Generellt biotopskydd

Vissa biotoper, mindre mark- eller vattenområden, är särskilt skyddsvärda, för att de kan utgöra livsmiljö för hotade djur- eller växtarter. Dessa biotoper är generellt skyddade i hela landet. Följande biotoper omfattas av det generella biotopskyddet:

  • Allé
  • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • Odlingsröse i jordbruksmark
  • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
  • Stenmur i jordbruksmark
  • Åkerholme

 

Bild på stenmur.

Särskilt biotopskydd

Skogsstyrelsen kan också besluta att biotoper ska omfattas av biotopskyddet. Det gäller exempelvis brandfält, lövbrännor, ravinskogar, kalkbarrskogar med flera. För mer information hänvisas till Skogsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Även Länsstyrelsen kan besluta om att andra livsmiljöer ska skyddas. Det gäller rik- och kalkkärr i jordbruksmark, ängar, naturbetesmarker samt naturliga bäckfåror och ras- eller bergbranter som inte ligger i skogen. Dessa biotoper är skyddade av biotopskyddsbestämmelserna först efter det att Länsstyrelsen beslutat om avgränsningen. 

Dispens från förbudet

Länsstyrelsen får medge dispens från biotopskyddet endast om det finns särskilda skäl. Ett exempel på särskilt skäl kan vara trafiksäkerheten, det vill säga att träd riskerar att falla ner längs en väg. En prövning av om det finns särskilda skäl avgörs från fall till fall. För mer information klicka härlänk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturstugan

I Naturstugan finns information om natur och naturvård i kommunen.

Öppettider

Tisdagar 9-15

Torsdagar 9-15

OBS! Stugan är stängd under december och januari.

Besöksadress

Årbystigen