MENY
Eskilstuna kommun

Naturvärdesinventering

Natur i staden bidrar till en god livsmiljö för de som bor i staden. Det ger många positiva effekter på biologisk mångfald, klimatreglering och inte minst på folkhälsa och livskvalitet.

Naturvärden

I städerna finns det ofta väldigt många fina områden med höga naturvärden. Det största hotet mot dessa områden är att de kan förstöras i samband med olika typer av exploatering och grundar sig ofta i okunskap. De olika miljöerna är inte bara bra för oss människor utan kan även vara viktiga livsmiljöer för både växter och djur. Eskilstunas befolkning förväntas öka de kommande åren vilket gör att fler hus behöver byggas och att skötsel samt planering av grönytor kommer att bli ännu viktigare.

Rekreation i staden

Barns hälsa, lek och lärande främjas av natur i staden. Här Mulle- och knytteloppet i Årby naturreservat. Foto Camilla Ährlund.

Rapporter

Kommunen har mellan 2016 och 2018 utfört naturvärdesinventingar i de stadsnära delarna av Eskilstuna och Torshälla. Detta har utförts för att kunna värna om de viktiga naturområden som finns. Det har även tagits fram spridningsanalyser som visar var det finns viktiga ekologiska samband.

Detta kartmaterial över naturvärdena utgör ett bra underlag för att kommunen ska kunna arbeta vidare med analyser av var livsmiljöer finns för olika djur och växter samt vilka möjligheter det finns för dem att sprida sig i landskapet. Resultatet kommer att kunna användas som stöd vid fysisk planering och vid planering av naturvårdsåtgärder.

Rapporterna har finanseriats med hjälp av det statliga stödet LONA.

Ni hittar alla rapporter under dokument här på sidan.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Naturstugan

I Naturstugan finns information om natur och naturvård i kommunen.

Öppettider

Stängd

Besöksadress

Årbystigen