MENY
Eskilstuna kommun

Vilsta

Till Vilsta kommer många besökare för att vandra lugnt eller sporta aktivt på områdets motionsslingor. Vilsta är också en högklassig naturupplevelse där du kan följa årstidernas växling i ett landskap som innehåller allt från åns stränder och ljusa ekhagar i väst till tallarnas rike i öster.

En plats för människor i tusen år

Dagens motionärer är knappast de första människorna i Vilsta. Här har allt från bronsåldersbönder till gruvarbetare och kungar satt sin prägel på landskapet. Resultatet är en omväxlande natur rik på kulturminnen. Vilsta är även ett utpekat Natura 2000 områdelänk till annan webbplats.

Vitsippor i Vilsta

Äng av vitsippor i Vilsta naturreservat. Foto Gunilla Frenne

Från lummig strand till magra hällar

Mycket har hänt under tidens lopp i det som vi nu upplever som en sluten skog. Den siste bonden som lämnade Vilsta på 1900-talet skulle nog knappt känna igen sig. De strandnära slåttermarkerna har vuxit igen till skogar med al, gråvide och hägg som på sikt kommer att utvecklas till värdefull sumpskog. De torrare ängarna och betesmarkerna har blivit ädellövdungar som domineras av ek. Vilsta är kuperat och kullarna och berghällarna tar över mer och mer ju längre österut man kommer. Här finns en mosaik av tallskog och kalkpåverkad barrblandskog.

Kalkstråk ger vackra blommor

Genom Vilstas norra delar går ett stråk av kalkhaltig sten, leptit, som vittrat och gett näring till marken i den annars rätt magra jordmånen i resten av reservatet.
Kalkstråket går både genom torrare och blötare delar och därför kan man se kalkälskande växter av alla möjliga slag. Blodnäva och purpurknipprot på torra, ormtunga på friska till fuktiga och på skuggiga marker trolldruva och lungört.

Friluftsliv

I Vilsta finns flera olika motionsspår och Sörmlandsleden går genom naturreservatet. Snörika vintrar finns ett flertal spår för längdskidåkning. Intill naturreservatet finns andra besöksmål som exempelvis slalombacke, frisbeegolfbana och Vilstastugan med omklädningsrum, café och restaurang. Vilsta är ett av kommunens viktigaste friluftsområden.

Bad i Vilsta

Badplats vid Skjulsta i Vilsta naturreservat. Foto Camilla Ährlund

Till Vilsta är det enkelt att ta sig. Hit tar du dig via cykel, buss och bil. Tar du dig in i naturreservatet via Skjulsta finns det både parkering och ett café där.

Fakta om Vilsta

Bildades: 1974, reviderades 2001 och 2010
Areal: 406,2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Eskilstuna kommun


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kontakt

Charlotta Kjellström
Kommunbiolog