MENY
Eskilstuna kommun

Kvarntorp

I Kvarntorps naturreservat kan du njuta av kilometervis av vandringsleder, rastplatser och ett spännande kulturarv. Titta på allt mellan karga hällmarker till blommande ängar och lummiga sumpskogar längs Näshultasjöns stränder. 

Bönders slit har format landskapet

På branten mellan Mälarmården och Näshultasjön ligger Kvarntorps naturreservat. Området är ett småskaligt och variationsrikt odlingslandskap som formats under århundraden av människan. Bönderna på de fem små gårdarna Fålludden, Sågen, Nyäng, Stocksjö och Kvarntorp har här genom tiderna öppnat upp det skogsdominerade landskapet med sina långsmala åkrar, betesmarker och tomter med röda stugor. På flera håll, bland annat vid gården Kvarntorp, finns äldre ekar och lindar som med sina vida trädkronor visar att de vuxit upp i ljusa och öppna betesmarker eller slåtterängar.

Kvarntorp

Solnedgång i Kvarntorp. Foto Henrik Johansson

Blommande bryn och vägkanter

I betesmarkerna och i bryn mot åkrar och längs den slingrande grusvägen finns en artrik flora med bland annat jungfrulin, svinrot, darrgräs, brudbröd och slåtterfibbla. I ett långsträckt skogsbryn mellan gårdarna Nyäng och Kvarntorp finns länets troligtvis bästa lokal för den utrotningshotade växten skogsklocka.

Backigt och omväxlande

Området är ganska brant och backigt. Höjdskillnaden är hela 35 meter från högsta punkten ned till Näshultasjöns lövskogskantade strand. Bäcken Sågrändeln bildar flera mindre fall över kala hällar och är ett populärt utflyktsmål under vårflödet. På höjdpartierna finns en del hällmarker med äldre tallar.

Läge för en tur

Sörmlandsleden passerar genom området längs med sjön från Stocksjö till Fålludden. Sträckan är vacker och populär bland vandrare. Ett vindskydd finns vid Boängsudden och bakom Kvarntorp används en hällmark med utsikt över sjön ofta som rastplats. Cykelleden Näckrosleden passerar förbi längs den slingrande grusvägen.

Fakta om Kvarntorp

Bildades: 2007
Areal: 217 hektar
Naturvårdsförvaltare: Eskilstuna kommun  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt
Eskilstuna kommuns kontaktcenter