MENY
Eskilstuna kommun

Årby

Årby naturreservat är ett mycket populärt friluftsområde för eskilstunaborna. Stigar och motionsspår slingrar sig i det vackra odlingslandskapet med anor från järnåldern. Vid Naturstugan kan du grilla och låta barnen leka på lekplatsen.

Bönderna lade grunden

Naturreservatet består av delar av flera gamla gårdar som legat här sedan 1600-talet. Marken ägdes då av kronan, det vill säga av staten. Alla ytor användes efter sina egenskaper, till exempel var det som nu är torra åkrar i norr förr slåtterängar som översvämmades årligen och gav rikligt med hö till djuren på vintern. Vid Esta finner du flera husgrunder efter den tidigare byggnader. Lättast att upptäcka husgrunderna är tidig vår innan växligheten hunnit växa alltför mycket.

Vår i Årby

Våren i Årby. Foto Marit Hedlund

Brynen bjuder på blomning

Skogsbackarna i reservatet har olika karaktär beroende på hur och när de vuxit upp. De flesta har barrträd men i den så kallade friluftsparken i östra delen dominerar ek. De artrikaste miljöerna är dock gränslandet mellan de öppna åkrarna och skogsdungarna, i brynen. Här hittar du de flesta blommor som finns i reservatet och också alla fjärilar som lever av blommorna.

I Årby naturreservat ligger Naturstugan. I Naturstugan finns bland annat en utställning. Parkering till naturreservatet finns vid Prästängens förskola på Prästängsgatan söder om E20. En parkeringplats för rörelsehindrade finns vid Naturstugan.

Motion

I Årby finns flera olika motionsspår att välja mellan, dessutom går Gyllenhielmska leden genom naturreservatet.

Vår vid naturstugan

Vår vid naturstugan i Årby naturreservat. Foto Gunilla Frenne

Fakta om Årby

Bildades: 1974, reviderades 2010
Areal: 110,4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Eskilstuna kommun

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt
Eskilstuna kommuns kontaktcenter