MENY
Eskilstuna kommun

Naturreservat - undersökning

Vi vill förbättra våra naturreservat och därför är din åsikt viktig. Undersökningen gäller de 7 mest tätortsnära reservaten som kommunen förvaltar. Vi vill veta hur ofta de besöks, och hur nöjda
besökarna är. Med din hjälp kan vi göra naturreservaten bättre.

Ditt bidrag gör skillnad!

Dina svar vill vi ha senast 30 oktober 2017.

Frågorna gäller naturreservaten:

  • Årby
  • Vilsta
  • Kronskogen-Stenby äng
  • Skiren-Kvicken
  • Ekbacken
  • Skäret
  • Kvarntorp
KönÅlder
Är du född i Sverige?


Hur ofta har du besökt Årbys naturreservat under de senaste två åren?
Välj alternativet som passar bäst.

Hur nöjd är du med besöken i Årbys naturreservat?

Hur ofta har du besökt Vilstas naturreservat under de senaste två åren?
Välj alternativet som passar bäst.

Hur nöjd är du med besöken i Vilstas naturreservat?

Hur ofta har du besökt Kronskogen-Stenby ängs naturreservat under de senaste två åren?
Välj alternativet som passar bäst.

Hur nöjd är du med besöken i Kronskogen-Stenby ängs naturreservat?

Hur ofta har du besökt Skiren-Kvickens naturreservat under de senaste två åren?
Välj alternativet som passar bäst.

Hur nöjd är du med besöken i Skiren-Kvickens naturreservat?

Hur ofta har du besökt Ekbackens naturreservat under de senaste två åren?
Välj alternativet som passar bäst.

Hur nöjd är du med besöken i Ekbackens naturreservat?

Hur ofta har du besökt Skärets naturreservat under de senaste två åren?
Välj alternativet som passar bäst.

Hur nöjd är du med besöken i Skärets naturreservat?

Hur ofta har du besökt Kvarntorps naturreservat under de senaste två åren?
Välj alternativet som passar bäst.

Hur nöjd är du med besöken i Kvarntorps naturreservat?

Upplever du att det finns störningar i eller runt något naturreservat?
T.ex. aktivitet i naturreservatet som stör dig som närboende, eller annan aktivitet som stör din upplevelse av naturreservatet som besökare.

Hur nöjd är du med informationen om Eskilstuna kommuns naturreservat?
Information på kommunens webbsida, Naturstugan, tryckt material eller informationstavlor på plats i naturreservaten.


Upplever du att du har nära till ett naturreservat?


Hur nöjd är du med tillgängligheten i Eskilstunas naturreservat?
Det kan t.ex. vara tillgång till parkeringsplats, stigar och leder eller anpassning för funktionsvariation.


Känner du dig trygg i de naturreservat du har besökt?Vad var syftet med ditt senaste besök till ett av Eskilstuna kommuns naturreservat?
Du kan välja flera alternativ.
Multiple selection


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Oskar Forsum
Naturvägledare/biolog