MENY
Eskilstuna kommun

Hjälmarstrategi

Länsstyrelser, Skogsstyrelsen och kommuner runt Hjälmaren har undertecknat en gemensam strategi ”Hjälmarelandskapets lövskogar”. Syftet är att genom ökat samarbete och särskilda insatser verka för att behålla det unika lövlandskapet runt sjön. 

Unikt landskap

Landskapet kring Hjälmaren är unikt genom den rikedom på lövträd som präglar såväl skogar som kulturmarker. Lövskogarna vid Hjälmaren är viktiga för framtidens skogslandskap. Många djur och växter är beroende av stora, sammanhängande lövskogsarealer. I dag är många av skogarna mogna för avverkning och det unika landskapet riskerar att försvinna om inte markerna föryngras med nya lövträd.

Lövskog utmed Hjälmaren

Undertecknande vid Laggartorp. Foto Camilla Ährlund.

Med Hjälmarestrategin önskar Länsstyrelserna tillsammans med kommuner och andra myndigheter samverka med skogsägarna för att behålla lövvärdena kring Hjälmaren.

Undertecknandet skedde vid Stora Laggartorp i Eskilstuna kommun. Mer information finns på Länsstyrelsen i Örebros hemsida. Se under länkar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kontakt

Charlotta Kjellström
Kommunbiolog