MENY
Eskilstuna kommun

Natur

Naturen i Eskilstuna kommun är omväxlande och intressant. De lövrika slätt- och mellanbygderna kring Hjälmaren, Mälaren med sin övärld, blandningen av skog, åker, betesmark och sjöar samt skogsbygden med berg, hällmarker och skogstjärnar kan ge besökaren många fina upplevelser.

Ekbacken i februarisol. Foto Camilla Ährlund

Naturreservatet Ekbacken i februarisol. I år firar kommunen Naturreservatens dag den 21 maj i Ekbacken.

Med naturvårdsarbetet i kommunen önskar vi värna om den biologiska mångfalden och människors möjlighet att ta del av den. För att kunna göra det har vi bland annat miljöbalken till vår hjälp. Vi kan med stöd av miljöbalken exempelvis bilda naturreservat och skydda våra stränder mot exploatering.

Naturvårdsarbete är också en viktig del i ambitionen att uppnå nationellt, regionalt och lokalt fastställda miljökvalitetsmål. Klicka här om du vill veta mer om de 16 miljökvalitetsmålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att nå målen arbetar Eskilstuna kommun bland annat med att bilda naturreservat, olika naturvårdsprojekt och bejaka natuvärden i samband med exploatering.

Förutom naturvårdande insatser görs även åtgärder för att gynna friluftslivet. Att informera om naturen och göra den tillgänglig för alla är en viktig del av naturvårdsarbetet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsplanering och förvaltning av offentlig miljö

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84

Naturvård
Kontakta oss om du är nyfiken på natur och naturvård i Eskilstuna kommun