MENY
Eskilstuna kommun

Natur

Naturen i Eskilstuna kommun är omväxlande och intressant. Allt från de lövrika slätt- och mellanbygderna kring Hjälmaren till täta skogar med berg och hällmarker. Från Mälarens övärld tar vi oss till lummiga skogstjärnar, åkrar och betesmarker vilka kan ge besökaren många fina upplevelser.

Med naturvårdsarbetet i kommunen vill vi värna om den biologiska mångfalden och människors möjlighet att ta del av den. Förutom naturvårdande insatser gör vi även åtgärder för att gynna friluftslivet. Att informera om naturen och göra den tillgänglig för alla är en viktig del av naturvårdsarbetet.

Naturvårdsarbetet är också en viktig del för att uppnå nationellt, regionalt och lokalt fastställda miljökvalitetsmål. Läs mer om de 16 miljökvalitetsmålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi arbetar för att nå målen genom bland annat att bilda naturreservat, olika naturvårdsprojekt och undanta naturvärden i samband med exploatering.

Eskilstuna kommun är en del av arbetet med strategin för Hjälmarelandskapets lövskogarlänk till annan webbplats. Detta är ett samarbete mellan tre olika länsstyrelser, Skogsstyrelsen och kommuner runt Hjälmaren. Syftet är att öka andelen lövskog runt sjön.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kontakt

Gunilla Frenne
Kommunbiolog
Charlotta Kjellström
Kommunbiolog