MENY
Eskilstuna kommun

Naturvårdsplan

Kommunen har en omväxlande natur med en betydande mängd värdefulla områden både för rekreation och för växt- och djurlivet. Naturvården i Eskilstuna är ett samarbete mellan ideella krafter, markägare och myndigheter. Syftet är att som en del i arbetet med hållbar utveckling, bevara och utveckla artrikedom, tillgänglighet, skönhet, speciella natur- och kulturmiljöer och ekologiska funktioner.

Naturvårdsplanen ska vara ett stöd i planering och lovgivning, underlätta styrning och prioritering i naturvårdsarbetet, uppföljning av miljömålen, vara grund för utformning av naturvårdsprojekt och ge långsiktighet i naturvårdsarbetet. Planen beskriver först naturvårdens allmänna idé och funktion, sedan hur naturvården fungerar i Eskilstuna kommun och slutligen innehåller den ett handlingsprogram för fortsatt arbete.

Programmet beskriver hur kommunen ska ta ansvar för mark med höga naturvärden, hur ansvaret för kommunens naturskötsel bör samlas på ett ställe, hur höga naturvärden ska värnas i planering och lovgivning, hur man kan ge kompensation för intrång i naturvärden, vilka nya kommunala naturreservat som planeras, hur man ska utveckla nya naturvårdsprojekt, restaurera våtmarker, gynna ekologiskt odlat och närodlat, hur kommunen ska sprida information om naturen och ge utbildning i ekologi och hållbarhetsfrågor samt hur naturvårdsarbetet ska följas upp och utvärderas, bland annat med hjälp av nya gröna nyckeltal.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla