MENY
Eskilstuna kommun

Naturvårdsplan

Kommunen har en omväxlande natur med en betydande mängd värdefulla områden både för rekreation och för växt- och djurlivet. Naturvården i Eskilstuna är ett samarbete mellan ideella krafter, markägare och myndigheter. Syftet är att som en del i arbetet med hållbar utveckling, bevara och utveckla artrikedom, tillgänglighet, skönhet, speciella natur- och kulturmiljöer och ekologiska funktioner.

Naturvårdsplanen ska vara ett stöd i planering och lovgivning, underlätta styrning och prioritering i naturvårdsarbetet, uppföljning av miljömålen, vara grund för utformning av naturvårdsprojekt och ge långsiktighet i naturvårdsarbetet. Planen beskriver först naturvårdens allmänna idé och funktion, sedan hur naturvården fungerar i Eskilstuna kommun och slutligen innehåller den ett handlingsprogram för fortsatt arbete.

Programmet beskriver hur kommunen ska ta ansvar för mark med höga naturvärden, hur ansvaret för kommunens naturskötsel bör samlas på ett ställe, hur höga naturvärden ska värnas i planering och lovgivning, hur man kan ge kompensation för intrång i naturvärden, vilka nya kommunala naturreservat som planeras, hur man ska utveckla nya naturvårdsprojekt, restaurera våtmarker, gynna ekologiskt odlat och närodlat, hur kommunen ska sprida information om naturen och ge utbildning i ekologi och hållbarhetsfrågor samt hur naturvårdsarbetet ska följas upp och utvärderas, bland annat med hjälp av nya gröna nyckeltal.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsplanering och förvaltning av offentlig miljö

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84