MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstuna ekokommun

Sekom logotyp

Eskilstuna är sedan 1999 medlem i Sekom, Föreningen Sveriges Ekokommuner, efter ett beslut i kommunfullmäktige. Sekom bildades 1995 och består idag av 107 medlemmar, det vill säga kommuner och lands­ting (augusti 2017). I vår närhet finns ekokommunerna Kungsör, Trosa, Vingåker, Gnesta, Nyköping och Enköping, samt Landstinget Sörmland. 

Ekokommunbegreppet myntades redan på 80-talet och från och med 1991 bedrevs arbetet i form av ett nätverk, framför allt för erfaren­hets­utbyte.

Sekom vill främja utvecklingen mot ett mer kretsloppanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa. Verksamheten består bland annat av att arrangera olika typer av konferenser och möten, samman­ställa och presentera gröna nyckel­tal från kommunerna, utgöra en påtryck­ningsgrupp i miljöfrågor.

Vad krävs då av en kommun för att få kalla sig ekokommun? Berättigad till medlemskap är kommuner som antagit program och bedriver utveck­lings­arbete enligt kretsloppsprincipen med det långsiktigt uthålliga sam­hället som ett övergripande mål för sina verksamheter i enlighet med Agenda 21. Det uthålliga samhället definieras enligt fyra hållbar­hets­principerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som utarbetats av fors­kar­nät­verket i stiftelsen Det Naturliga Steget. Eko­kom­munerna rapporterar år­li­gen in gröna nyckeltal till Sekom för uppföljning av miljöarbetet. Se Miljöbarometernlänk till annan webbplats

Att utropa sig till ekokommun innebär att kommunen utgår från en över­gripande vision om en hållbar samhällsutveckling. Beslutet innebär också att förväntningarna höjs när det gäller kommunens insatser för att närma sig en hållbar utveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Malin Isaksson
Kommunstrateg