MENY
Eskilstuna kommun

Ständig förbättring genom miljöledningssystem

Kommunens förvaltningar och bolag har infört eller håller på att införa miljöledningssystem. Med miljöledningssystem får kommunen bättre kontroll över sin miljöpåverkan.

Miljöledningssystem ger förutsättningar för ett systematiskt och effektivt miljöarbete med hög kvalitet. Kravet är att arbetet ska leda till ständiga förbättringar.

Varje förvaltning och bolag inom kommunen har ett ”eget” system som kopplar till det övergripande styrsystemet i kommunen. Förvaltningar och bolag kan välja mellan att antingen certifiera sig enligt standarden ISO 14 001 eller att miljödiplomera sig enligt standarden Svensk Miljöbas. Miljödiplomering kan till exempel ske genom Eskilstuna Energi och miljö.
Det går även att miljödiplomera ett event.
Eskilstuna Energi och miljös miljödiplomeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett grundkrav vid miljöledningsarbete är att alla medarbetare genomgår miljöutbildning. Därför har Eskilstuna kommunen utvecklat en egen webbaserad miljöutbildning som heter Uppdrag miljösmart.

Så fungerar ett miljöledningssystem

Organisationen börjar med att identifiera de viktigaste miljöaspekterna i verksamheten, fastställer sedan en miljöpolicy, formulerar miljömål och tar fram handlingsplaner för hur målen ska nås. Roller och ansvar tydliggörs för miljöarbetet i organisationen och rutiner för hur arbetsuppgifter ska utföras dokumenteras. Organisationen genomför också riskanalyser för de aktiviteter som skulle kunna medföra miljöpåverkan.

Alla medarbetare utbildas och system för att rapportera och hantera avvikelser skapas. Varje år följer högsta ledningen i varje organisation upp hur arbetet fortskridit och värderar måluppfyllelsen. Utifrån resultaten av uppföljningen tar ledningen beslut om hur arbetet kan förbättras till nästkommande år. När organisationen gått igenom alla steg kontrolleras om något behöver revideras till nästa år, sedan fortgår arbetet på samma sätt. Den organisation som vill bli miljöcertifierad anlitar vanligen en oberoende revisor som granskar arbetet och utfärdar miljöcertifieringen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla