MENY
Eskilstuna kommun

Miljö- och klimatarbete i kommunen

Kristina Birath- solcellspanaler Munktell

Eskilstuna arbetar aktivt för att skapa en klimatneutral kommun­koncern men också för att bidra till att invånare lättare kan göra miljösmarta val i sin vardag. För att ställa om Eskilstuna fokuserar kommu­nen starkt på samarbeten mellan olika aktörer. Det är vik­tigt att kommun, näringslivet och allmänheten jobbar tillsammans för att skapa ett hållbart Eskilstuna.

Genom modern, energieffektiv samhälls­planering, lägre energi­användning, för­ny­bara energi­källor, effektiva transporter, håll­bar produktion och konsumtion samt kretsloppsinriktad avfalls­hantering skapas ett ekologiskt hållbart Eskilstuna.

Eskilstuna kommun arbetar också för att höja invånares och kommunkoncernens kunskaps­nivå där fokus är att det ska vara enkelt och roligt att göra klimat­smarta val samtidigt som den egna verksam­heten minskar sin miljöpåverkan.

I både kommunens förvaltningar och bolag sker ett systematiskt miljöarbete, antingen genom en miljöcertifiering till exempel ISO14001, Miljödiplomering enligt Svensk miljöbas eller på annat sätt. Alla anställda ska också genomgå en obligatorisk miljöutbildning på webben.

Eskilstuna Energi och miljö tillhandahåller miljödiplomeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för både verksamheter och event.

Exempel som gör Eskilstuna till en ledande miljökommun:

  • Världsunik avfallssortering
  • ReTuna Återbruksgalleria, ett exempel på cirkulär ekonomi i praktiken
  • Utbyggnad av solproduktion
  • Enbart elbussar och biogasbussar i stadstrafiken
  • En av Sveriges största anlagda våtmark för avloppsrening
  • Kraftvärmeverk som drivs av 99 % förnybar energi

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Malin Isaksson
Kommunstrateg
Maria Johansson
Kommunstrateg