MENY
Eskilstuna kommun

Miljö- och klimatarbete i kommunen

Kristina Birath- solcellspanaler Munktell

Eskilstuna arbetar aktivt för att skapa en klimatneutral kommunkoncern men också för att bidra till att invånare lättare kan göra miljösmarta val i sin vardag. För att ställa om Eskilstuna fokuserar kommunen starkt på samarbeten mellan olika aktörer. Det är viktigt att kommun, näringslivet och allmänheten jobbar tillsammans för att skapa ett hållbart Eskilstuna.

Genom modern, energieffektiv samhällsplanering, lägre energianvändning, förnybara energikällor, effektiva transporter, hållbar produktion och konsumtion samt kretsloppsinriktad avfallshantering skapas ett ekologiskt hållbart Eskilstuna.

Eskilstuna kommun arbetar också för att höja invånares och kommunkoncernens kunskapsnivå där fokus är att det ska vara enkelt och roligt att göra klimatsmarta val samtidigt som den egna verksamheter minskar sin miljöpåverkan.

Nedan följer en lista på exempel som gör Eskilstuna till en ledande miljökommun.

  • Världsunik sopsortering och ReTuna Återbruksgalleria
  • Utbyggnad av sol- och vindproduktion
  • Omfattande energieffektiviseringar
  • Enbart elbussar och biogasbussar i stadstrafiken
  • Sveriges största anlagda våtmark för avloppsrening
  • Kraftvärmeverk som drivs av 99 % förnybar energi
  • Starka samarbeten inom miljö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsplanering och förvaltning av offentlig miljö

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84