MENY
Eskilstuna kommun

Klimatpåverkan

Klimatet är ett mycket komplicerat system och påverkas av en mängd faktorrer. Det är ett delvis kaotiskt system som är svårt att analysera och förutse. Men forskare blir allt skickligare på att förstå och förutse klimatförändringar.

Några naturliga orsaker till klimatförändringar:

 • Vulkanutbrott
 • Skiftningar i solens ljusstyrka
 • Variationer i jordens bana runt solen
 • jordaxelns lutning
 • Jordytans egenskaper

Föroreningar från mänsklig verksamhet kan både minska och öka solljusets reflektion och därmed också temperaturen i atmosfären. Gaser som ökar temperaturen är koldioxid, metan, dikväveoxid ("lustgas"), fluorerade gaser ("halokarboner", exempelvis CFC, ofta kallat freon) och marknära ozon. Däremot är ozon uppe i stratosfären avkylande. Svarta kolpartiklar i luften absorberar solenergi och ökar därmed växthuseffekten, medan ljusa partiklar reflekterar solljuset.

Den naturliga växthuseffekten

Solens strålning är det som ger energin till det klimat som råder på jorden.

Solstrålningen består av UV-strålning, dels synligt ljus och infrarött ljus. Ungefär en tredjedel av strålningen reflekteras tillbaka ut i rymden igen. Resterande mängd absorberas av jordens yta och i atmosfären. För att temperaturen inte ska öka måste lika stor energimängd stråla ut från jorden som jorden mottar från solen.

Den strålning som jorden utstrålar är av långvågig karaktär, infraröd strålning. Växthusgaser har den förmågan att släppa igenom solens kortvågiga strålning men reflekterar jordens långvågiga strålning. Detta gör att jordens energiförlust minskar och medför att temperaturen ökar.

Den naturliga växthuseffekten gör att temperaturen på jorden i genomsnitt är +15 grader. Utan växthuseffekten skulle medeltemperaturen vara -18 grader.

Ordet växthuseffekten används ofta lite slarvigt, när man egentligen menar den av människan förstärkta växthuseffekten, dvs klimatpåverkan.

Orsaker till den globala uppvärmningen

Vi kan numera se effekter av människans påverkan på klimatet genom olika orsaker. Mänskliga faktorer som bidrar till klimatpåverkan är:

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Användning av fossila gaser
 • Avskogning

Utsläppen och skogsskövlingen har medfört att atmosfärens koldioxidhalt idag är ca 30% högre än den var i förindustriell tid (för ca 200 år sedan). Varje år stiger halten med ytterligare ca 0,4%.

Även andra luftföroreningar, främst partiklar, påverkar klimatsystemet. Dessa partiklar bildas såväl vid naturliga processer som av mänsklig aktivitet (t.ex. kol- och vedeldning) och bidrar till den globala uppvärmningen.

Konsekvenser

Människans framtida utsläpp av växthusgaser är inte möjliga att förutse. Forskarna i FN:s klimatpanel (IPCC) har istället utarbetat olika scenarier (framtidsbilder), som baserar sig på tänkbara samhälls- och utsläppsförändringar.

I februari 2007 presenterade IPCC sin fjärde rapport. Bedömningen är nu att temperaturhöjningen kommer att vara mellan 1,8 och 4 grader under perioden 1990-2100. I värsta fall blir höjningen 6,4 grader.

Konsekvenser för Sverige vid en 4-graders höjning av medeltemperaturen.

 • Värmeböljor
 • Förändrat klimat i norr och söder
 • Svårt för djur och växter att anpassa sig till skillnader
 • Uttarmning av biologiskt mångfald 
 • Torka vid jordbruk och ökning av skadeinsekter
 • Ökat antal stormar och orkaner
 • Ökad nederbörd med cirka 30 %
 • Höjning av havsytan och större risk för översvämningar

Lösningar

För att begränsa utsläppen av växthusgaser behöver många bidra på olika nivåer i samhället.

Politiken kan besluta om till exempel internationella överenskommelser, nationella styrmedel, som koldioxidskatt, och lokala satsningar, till exempel förnyelsebar energi, energieffektivisering och hållbara transporter. Kommunen har genom sitt planmonopol stor möjlighet att planera bebyggelse, arbetsplatser, service och infrastruktur på ett långsiktigt och energieffektivt sätt.

Företag kan till exempel energieffektivisera sin verksamhet och producera varor och tjänster som är mindre resurskrävande och därmed mindre klimatbelastande.

Som privatpersoner kan vi bidra med att steg för steg ändra vardagsvanorna/livsstil. Som konsumenter har vi stor makt att förändra företagens utbud av produkter genom att välja klimatsmart i butiken. Vi bör även tänka på klimataspekten vid större investeringar som bil, hus etc. Som medborgare bör vi använda våra demokratiska rättigheter att välja förtroendevalda, att öka vår kunskap i klimatfrågan och försöka påverka andra till mer klimatsmarta lösningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla