Här får du som fastighetsägare information om vad som gäller om du vill installera en värmepump.

Om du som fastighetsägare planerar att installera bergvärme- eller ytjordvärmepump ska du anmäla det till kommunen. Du måste vänta på svaret på anmälan innan du gör installationen.

Du kan göra din anmäla via e-tjänst eller anmälningsblankett.

Läs mer om installation av värmepump.

Eskilstuna kommun har en restriktiv hållning till värmepumpar som utnyttjar sjövärme. Kollektorslingor som läggs på botten kyler ned omgivningen och har en negativ effekt på bottenfaunan. Kollektorslingan kan även skadas vid ankring av båtar.

Brunnsborrare är alltid skyldiga att rapportera nya energi- och dricksvattenbrunnar till Sveriges Geologiska Undersökning - SGU.

Stora anläggningar

Särskilda regler gäller för anläggningar som är större än 10 MW. De klassas som C-anläggningar enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan måste då göras minst en månad i förväg så att länsstyrelsen med flera har möjlighet att yttra sig.

Vanliga frågor och svar om värmepumpar

 • Svar:

  Om du som fastighetsägare planerar att installera bergvärme- eller ytjordvärmepump ska du först anmäla det till kommunen (17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

  Anmälan om installation av värmepump

 • Svar:

  Ska du installera luftvärmepump behöver du inte anmäla det.

 • Svar:

  Föroreningar och salthaltigt vatten kan transporteras lång väg genom sprickor i berggrunden. Därför finns ett antal skyddsavstånd som måste beaktas inför borrning och nedläggning av kollektorslingor.

 • Svar:

  Dricksvattenbrunnar

  • Minst 30 meter om vattenbrunnen är borrad.
  • Minst 20 meter om vattenbrunnen är grävd.
  • Avståndet mellan ytjordvärme och dricksvattenbrunn bör vara minst 20 meter oavsett om den är borrad eller grävd.

  Bergvärmeanläggningar

  • För att inte områdets värmepumpsanläggningar ska konkurrera om värmen bör avståndet mellan energibrunnarna för bergvärme vara minst 20 meter.
  • En energibrunn och en ytjordvärmeanläggning bedöms inte kunna påverka varandra och inte heller två ytjordvärmeanläggningar. Därför finns inget rekommenderat skyddsavstånd.

  Enskild avloppsanläggning

  Energibrunnen bör placeras högre i terrängen samt 30-50 meter från en enskild avloppsanläggning.

  Grannyttranden om placering av borrhål för värmepump

  I det fall avståndet mellan borrhålet och fastighetsgränsen är mindre än 10 meter ska din granne intyga att de tagit del av informationen och ger sitt medgivande.

  Blankett för grannyttrande om placering av borrhål för värmepump Pdf, 103 kB.

 • Svar:

  Kommunen rekommenderar dig som fastighetsägare att anlita en certifierad brunnsborrare.

  Dessa anges i en förteckning som finns i en lista över personcertifikat på RISE hemsida.

  Mer information om varför du bör anlita en certifierad brunnsborrare.

 • Svar:

  Eskilstuna kommun är restriktiv då det gäller värmepumpar som utnyttjar sjövärme. Kollektorslingor som läggs på botten kyler ned omgivningen och har en negativ effekt på bottenfaunan. Kollektorslingan kan även skadas, till exempel vid ankring av båtar.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 5 april 2024