Här hittar du information för dig som funderar på att skaffa solceller. Du kan använda solkartan för att få information om ditt hus är lämpligt för solceller. Här finns också information om vad som gäller kring bygglov.

Solkartan

Eskilstuna kommun har tagit fram en solkarta där det syns tydligt vilka tak som är bäst anpassade för solceller. Årliga variationer i väder och temperatur samt olika solcellers verkningsgrad gör att kartan inte kan visa några exakta beräkningar. Observera att sedan kartan togs fram 2013 (med grunddata från 2009) har nya byggnader tillkommit som kan påverka lämpligheten för kringliggande byggnader. Träden har kanske växt på höjde vilket också kan påverka.

Installation och bygglov

Installation av solcellspaneler kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Mer information om bygglov för solcellspaneler finns på bygglovsenhetens sida.

Intäkter och skatter

Du som har installerat solceller på din villa, ditt fritidshus eller på ditt garage betalar ingen skatt på den el som du producerar och använder för eget bruk.

Läs mer på Skatteverkets hemsida om vilka regler som gäller för dig som producerar egen el.

Energi- och klimatrådgivning

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för råd och mer information.

Uppdaterad: 24 februari 2023