Sol- och vindel

Du som har installerat solceller på din villa, ditt fritidshus eller på ditt garage betalar ingen skatt på den el som du producerar och använder för eget bruk.

Om du säljer din överskottsel till övriga elnätet för mer än 30 000 kronor ska du momsregistrera dig och betala moms på ersättningen som du får. Det kan även bli aktuellt med andra skatter beroende på summan som du säljer för.

Aktuella ersättningar

  • Du kommer få 60 öre/kWh i skattereduktion dock max 18 000 kronor per år
  • Elnätsbolaget betalar 5 öre/kWh för "nätnyttan" som din överskottsproduktion ger
  • Elhandelsbolaget, som du får teckna avtal med, köper din överskottsproduktion, i de flesta fall till börspris

Om du vill läsa mer om skattereduktion och övriga regler så kan du läsa om det på skatteverkets hemsida där kan du även läsa mer om reglerna om försäljning av överskottsel.

Uppdaterad: 28 september 2021