Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer. Att energianvändning påverkar miljön är det ingen tvekan om. Lyckas du minska din energianvändning, så påverkar du inte bara din ekonomi positivt utan också miljön.

Energianvändning

För att få kontroll över energikostnaderna är det viktigt att skaffa sig kunskap om energibehovet. I ett vanligt hem fördelas energianvändningen mellan uppvärmning 50-60%, varmvatten 20-25% och hushållsel 20-25%. Mycket av detta kan du påverka. Att skaffa kunskap och se över dina vanor är en bra början För att läsa mer om den kan du klicka här

Tester

På energimyndigheternas hemsida finns det ett antal testresultat från deras labb. Du kan från de testerna jämföra hur mycket energi olika föremål drar.

Rådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer. Uppgiften är att hjälpa till att minska energianvändningen och där det är möjligt, använda miljövänligare teknik.

Kontakta din energi- och klimatrådgivare för att få hjälp med information och kunskap, så att du på egen hand kan göra de mest fördelaktiga valen!

Energi- och klimatrådgivarna

Gemensam e-post

Per Ekstorm

Energi- och klimatrådgivare

Telefon:

Anders Olsson

Energi-och klimatrådgivare

Mattias Sjölund

Energi- och klimatrådgivare

Telefon:

Jani Törmänen

Energi- och klimatrådgivare

Uppdaterad: 28 oktober 2022