MENY
Eskilstuna kommun

Vanliga frågor och svar om luftvärmepumpar

Kolla över Ingressen i slutet.

Vad behöver jag tänka på innan jag installerar en värmepump?

Om du som fastighetsägare planerar att installera bergvärme- eller ytjordvärmepump ska du först anmäla det till miljökontoret (17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Hur lång tid innan jag borrar ska jag göra en anmälan?

Anmälan ska göras senast 3 veckor innan du börjar borra eller lägger ned kollektorslang. Borrning eller installation får ej ske innan miljökontoret svarat på anmälan.

Måste jag anmäla luftvärmepump?

Ska du installera luftvärmepump behöver du inte anmäla det.

Varför vill ni veta avstånd till omkringliggande vatten- och avloppsbrunnar?

Föroreningar och salthaltigt vatten kan transporteras lång väg genom sprickor i berggrunden. Därför finns ett antal skyddsavstånd som
måste beaktas inför borrning och nedläggning av kollektorslingor.

Vilka skyddsavstånd behöver jag ta hänsyn till?

Dricksvattenbrunnar

  • Minst 30 meter om vattenbrunnen är borrad.
  • Minst 20 meter om vattenbrunnen är grävd.
  • Avståndet mellan ytjordvärme och dricksvattenbrunn bör vara minst 20 meter oavsett om den är borrad eller grävd.

Bergvärmeanläggningar

  • För att inte områdets värmepumpsanläggningar ska konkurrera om värmen bör avståndet mellan energibrunnarna för bergvärme vara minst 20 meter.
  • En energibrunn och en ytjordvärmeanläggning bedöms inte kunna påverka varandra och inte heller två ytjordvärmeanläggningar. Därför finns inget rekommenderat skyddsavstånd.

Enskild avloppsanläggning

Energibrunnen bör placeras högre i terrängen samt 30-50 meter från en enskild avloppsanläggning.

Måste firman jag anlitar för att borra och inrätta bergvärme vara certifierad?

Miljökontoret i Eskilstuna rekommenderar dig som fastighetsägare att anlita en certifierad brunnsborrare. Dessa anges i en förteckning som finnsi en lista över personssertifikat på på RISE hemsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om varför du bör anlita en certifierad brunnsborrare finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska jag tänka på om jag vill installera en värmepump som utnyttjar sjövärme?

Eskilstuna kommun är restriktiv då det gäller
värmepumpar som utnyttjar sjövärme. Kollektorslingor som läggs på botten kyler ned omgivningen och har en negativ effekt på bottenfaunan.
Kollektorslingan kan även skadas , till exempel vid ankring av båtar.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84