MENY
Eskilstuna kommun

Värmeåtervinning

Frånluftvärmepump som värmekälla

För en frånluftvärmepump är renheten viktig. Om frånluftvärmepumpen blir nersmutsad och det återvinningsbara mediat (rumsluften) minskar, så ökar installerad tilläggsvärme i form av el istället.

Har du redan en frånluftvärmepump installerad, så kontrollera luftfiltret som är monterat i frånluftvärmepumpen. Kontrollera även renheten på förångaren och fläkthjulet (se tillverkarens anvisning). Det är också viktigt att göra en kanalinspektion cirka en gång per år. En invändig beläggning av smuts i kanalerna med cirka 1 mm, minskar luftflödet med cirka 20 % och därmed också mängden återvinningsbar värme. Rengör kanalerna minst en gång vart tredje år.

Står du i begrepp att installera en frånluftvärmepump, så tänk på att utforma kanalsystemet så att det blir lätt att rensa (kontakta ett ventilationsföretag).  För att förbättra filtreringen av frånluften kan ett separat filterskåp installeras. Kontakta en ventilationsinstallatör eller grossist. Dessa produkter kan med fördel även installeras på redan installerade system.

Det är av stor vikt att avluftkanalen från en frånluftvärmepump blir rätt isolerad med rätt isoleringstyp som är diffusionstät i hela sin längd. Sker inte detta är det stor risk att det blir utfällning av kondens, med fuktskador som följd. I värsta fall leder detta till mögeltillväxt, röta etc. Isolering måste utföras fackmannamässigt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.