MENY
Eskilstuna kommun

Solenergi -Solceller

Solceller och solfångare

Det är skillnad mellan solceller och solfångare. Solceller genererar el, en solfångare ger varmvatten eller varmluft. Det är viktigt att tänka ut vilken funktion som du är ute efter. Ska det genereras el eller är målet att skapa varmvatten. Det är oftast lättare att få till en elinstallation än en VVS-installation och överskott av el kan säljas.

Solceller – så funkar det!

Solcellen omvandlar solljus direkt till elektrisk energi. Processen sker tyst, utan rörliga delar, utan bränsle och utan att någonting i solcellen förbrukas.

När solljus träffar solcellen så uppstår en elektrisk spänning mellan cellens framsida och baksida. Denna spänning driver solcellens elektroner i en bestämd riktning, en ström uppstår. Solcellens framsida har ett metalliskt nät som samlar in strömmen, men släpper igenom ljuset. På cellens baksida, som inte är belyst, är hela ytan täckt med ett ledande metallskikt. Strömmen tas ut från cellen med ledningar som är anslutna till både fram- och baksida.

Olika typer av solceller

Solceller tillverkas i flera varianter, oftast med kisel som råvara. De vanligaste solcellerna tillverkas av kiselskivor och är 10x10 till 15x15 cm. Dessa skivor kan bestå av mono-(en) eller poly-(fler) kristallint kisel. Verkningsgraden för moduler av skivbaserade kiselceller är 15-19 %. Moduler kan också tillverkas i tunnfilmsutförande, och får då en verkningsgrad på 13-15 %.

Utseendemässigt kan man vinna mycket på att göra så kallade glas/glasmoduler som är semitransparenta, med t.ex. 20 % glasyta och 80 % solcellsyta.

 • Polykristallint kisel med en typiska mångfasetterade blå färgen.
 • Monokristallint kisel. Dessa solceller är enfärgade, oftast svarta eller blå.
 • Tunnfilmsmoduler. Dessa är alla homogent mörka till sin natur, oavsett vilket halvledarmaterial som använts.

Parallella eller seriekopplade

Solceller kan vara parallella eller seriekopplade. Beroende på vilket sätt de är installerade kan de reagera olika för yttre påverkan. Om solcellerna är seriekopplade och en cell skuggas eller täcks så slutar hela solcellen att ladda. En lösning på detta problem är att parallellkoppla solcellerna. Om en solcell skuggas eller täcks så kommer fortfarande övriga solceller att ladda.

Vid seriekoppling anpassar solcellerna sig efter den solcell som har lägst ström.

Vi parallellkoppling anpassar solcellerna sig efter den solcell som har lägst spänning.

För att ta reda på vilka solceller som kan serie- eller parallellkopplas med varandra ta kontakt med leverantören.

Solkartan

Eskilstuna kommun har tagit fram en solkarta där det syns tydligt vilka tak som är bäst anpassade för solceller. Vissa tak är mer lämpliga än andra. För att se hur lämpligt ditt tak är kan du klicka här.

Solenergikalkylator

Solcellskollen hjälper dig att räkna på vad solceller kan innebära i ditt fall - både ekonomiskt och energimässigt. Klicka här för att räkna.länk till annan webbplats

Energimyndigheterna

Hos energimyndigheterna kan du läsa mer om solenergi och möjligheter att söka bidrag med mera.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor…

 1. Behöver jag bygglov för att installera solceller?
  Det krävs inte bygglov för att installera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad inom ett detaljplanelagt område om solcellspanelerna följer byggnadens form. Men det kan finnas kriterier som ska uppfyllas och alla dessa hittar du under länken Solel för mer information kan du kontakta oss på Statsbyggnadsförvältningen, bygglovsavdelningen.

 2. Vad är viktigt att tänka på inför installation?
  • Elnätföretaget måste kontaktas innan installation påbörjas.
  • Produkterna ska vara CE-märkta.
  • Installationsarbetet är behörighetskrävande.

 3. Vad är det för skillnad på solceller och solfångare?
  Ibland förväxlas solceller, som ger el, med solfångare, som ger värme i form av varmvatten eller varmluft, med det handlar om två helt olika tekniker för att utnyttja solenergin.

 4. Vad är en växelriktare?
  Solcellsmoduler producerar likström. En växelriktare omvandlar likström till växelström och behövs därför om solcellsanläggningen ska kopplas till växelströmsnätet. Växelriktaren säkerställer också att den el som matas ut håller rätt kvalitet och att solcellsanläggningen kopplas ifrån om det sker ett nätbortfall.

 5. Hur mycket energi går det åt för att producera en solcell?
  Det tar mellan ett till tre år för solcellsmodulen att generera lika mycket el som det gått åt för att tillverka den. Denna tid minskar i takt med att solcellerna blir bättre och  tillverkningstekniken blir energieffektivare.

 6. Hur länge håller solceller?
  Tillverkarna ger upp till 10 års produktgaranti och 25 års effektgaranti med 85% av effekten kvar efter 25 år. Svenska solcellsanläggningar som byggdes i början av 1980-talet fungerar lika bra idag som när de var nya. I ett nätanslutet system är växelriktaren den svagaste komponenten, som kan behöva bytas efter 15 till 25 år. Ett fristående solcellssystems svagaste punkt är batteriet, som också kan behöva bytas omkring efter 15 år.

 7. Hur mycket el kan produceras?
  I sydsverige ligger den årliga elproduktionen från en installerad kilowatt på 900-1000 kWh med verkningsgrad på 15% för takmonterade solceller och paneler. 

Drift och underhåll av solcellsanläggningar

Solcellsmoduler behöver oftast inte rengöras eftersom detta sköts av regn och blåst. Fasadmonterade moduler kan dock behöva tvättas av estetiska skäl. Mätning före och efter rengöringen visade att smutsen minskade uteffekten med bara 7 %. Smuts försämrar alltså inte effekten så mycket som man skulle kunna tro.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.