Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Frågor & Svar

Här hittar du några vanliga frågor och svar. Har du andra frågor kan du kontakta kommunens energirådgivare.

Vad kan man göra för att minska elanvändningen i ett hus med direktverkande elvärme?

Man kan installera ett centralt styr- och reglersystem i huset. Detta kan spara 5-10% av elbehovet för värme, beroende på hur mycket medeltemperaturen i huset kan sänkas.

Om det finns en skorsten och planlösningen är ganska öppen kan en ved- eller pelletskamin vara ett komplement till elvärmen.

En luft/luft-värmepump (komfortvärmepump) kan också vara en lönsam investering

Jag ska tilläggsisolera vinden. Hur tjockt ska jag lägga på?

Energimyndigheten rekommenderar 40 - 50 cm isolering på vinden. Kom ihåg att det är viktigt att vinden är väl ventilerad även efter tilläggsisoleringen. Se till att det blir en luftspalt vid takfoten, dvs mellan isoleringen och yttertaket. De flesta leverantörer av isolering har bra beskrivningar på hur du ska göra.

Läs mer i Energimyndighetens broschyr "Att tilläggsisolera hus – fakta, fördelar och fallgropar"

Är det verkligen någon idé att byta från vanliga glödlampor till lågenergilampor? Glödlamporna ger ju värme som jag ändå behöver.

Av en glödlampas elförbrukning blir ca 95 % värme men hur mycket av denna värme som kommer huset tillgodo beror på flera saker. Exempelvis placering, hur bra radiatorernas termostater är och om lampan används sommartid. Enligt en studie kan ca 50 % av värmen tillgodogöras i ett småhus. Även med hänsyn till att spillvärmen kommer huset tillgodo, är lågenergilampor lönsamma att installera.

Om du t.ex. har fjärrvärme, värmepump eller pelletsvärme så är det mycket billigare värme än den elvärme som glödlampan ger. Det finns ett värmesystem i huset, låt det sköta värmen och lamporna sköta belysningen. Om du bor i en lägenhet så ingår oftast värmen i hyran.

Lågenergilampor använder bara en fjärdedel så mycket el som en glödlampa för samma ljusstyrka.

Vilka bidrag kan jag söka?

På energimyndighetens hemsida kan du läsa mer o olika bidrag som kan sökas.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag har en fungerande värmeanläggning i huset, men upplever ändå att det drar kallt. Vad kan jag göra?

Man kan ''termografera" huset. Det vill säga att man fotograferar huset med en värmekamera och på så sätt upptäcker eventuella köldbryggor och läckage. Då ser man var man behöver göra åtgärder.

Alla föremål som har en temperatur över den absoluta nollpunkten på ca -273 grader Celsius, avger infraröd strålning. Infraröd strålning kan inte uppfattas av det mänskliga ögat, men en värmekamera kan omvandla den till elektriska signaler och göra den synlig.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.