Eskilstuna kommun

Här får information om vad som gäller om det kommer in vilda och skadade eller sjuka djur i detaljplanelagt område.

Vilda djur inom tätbebyggt område

Eskilstuna kommun har en kommunjägare som kan anlitas om det kommer in vilda och skadade eller sjuka djur i detaljplanelagt område.

Om du inom tätbebyggt område ser vila djur, till exempel en räv med misstänkt skabb, så kan du anmäla detta till kommunen. Ring Eskilstuna direkt på 016-710 10 00. Vi förmedlar då dina kontaktuppgifter till kommunjägaren, som i sin tur kontaktar dig.

Tänk på att vår kommunjägare arbetar på frivillig basis så det är inte säkert att utryckning kan ske omedelbart. Jakt på skabbräv kan också ta tid då rävarna hela tiden rör på sig och jägarna inte hinner fram till den plats där de senast observerats.

Vilda djur utanför tätbebyggt område

Gäller det skadade eller sjuka vilda djur som inte befinner sig på tätbebyggt område ska du kontakta jakträttsinnehavare.

Uppdaterad: 18 maj 2022