Eskilstuna kommun

Djur i detaljplanerat område

Här hittar du information om vad som gäller för dig som vill ha djur inom detaljplanelagt område i Eskilstuna kommun.

För att få ha vissa djur inom detaljplanelagt område i kommun måste du ansöka om tillstånd hos miljökontoret.

Tillstånd gäller för

  • nötkreatur, häst, get, får, minigris eller svin
  • pälsdjur eller höns och övriga fjäderfän som inte är sällskapsdjur
  • orm

Det här ska du tänka på inför din ansökan

Om du bor i hyres- eller bostadsrätt kan det vara bra om du informerar din hyresvärde eller styrelse innan du skickar in din ansökan. Läs om vad som gäller för följande djur:

För att få ha orm är det en del saker du måste tänka på:

  • Terrariet ska vara låst.
  • Ventilationsöppningar och avlopp i rummet där ormen är ska förses med finmaskigt nät som hindrar en eventuellt förrymd orm att ta sig ut ur lokalen.
  • Det ska finnas en tydlig skylt på terrariet där det framgår vilken ormart samt hur många ormar som finns i utrymmet.

För att få ha giftorm gäller även att:

  • Det ska finnas en varningsskylt på terrariet med information om att det innehåller giftorm.
  • Fönster till rummet eller lokalen ska vara stängda eller försedda med nät.
  • Dörren till rummet eller lokalen ska gå att låsa så att obehöriga inte har tillträde.
  • Dörren ska vara försedd med en utvändig varningsskylt om att giftorm finns i rummet eller lokalen.

Ska du ha höns eller andra fjäderfän måste du ha goda rutiner för mathanteringen så att mat inte sprids ut och riskerar att dra till sig råttor eller andra skadedjur.

Hur många höns och övriga fjäderfän du kan få tillstånd för beror på fastighetens storlek och läge. Inom detaljplanelagt område brukar miljökontoret inte ge tillstånd till tupp på grund av risken för störningar för dina grannar.

Det är viktigt att risken för störningar till grannar begränsas. För att ta hänsyn till spridning av allergener (allergiframkallande ämnen) bör du därför hålla ett visst avstånd från djurens hage till närmaste granne. Allergener från häst är extra starka och därför kan det ibland behövas ett större avstånd.

Om djuren ska hållas i närheten av en förskola, skola eller liknande måste du ta särskild hänsyn.

Du måste även ha goda rutiner för hanteringen av gödslet.

Minigris

Miljökontoret avråder från att ha minigris i lägenhet då det krävs noggranna rutiner kring mat- och gödselhantering för att begränsa risken för störningar till grannar. Tänk på att en minigris ofta blir väldigt stor. En kattlåda kommer därför inte vara tillräcklig för gödselhanteringen när grisen är vuxen.

Om du är orolig för ett djurs hälsa eller mående ska du kontakta länsstyrelsens djurskyddsinspektörer. Om du vill läsa mer om deras arbete eller hitta kontaktuppgifter till dem, kan du göra det hos Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Miljökontoret har tillsyn över att djurhållningen inte innebär negativ påverkan på människors hälsa.

Även om du inte behöver ansöka om tillstånd för alla slags djur är du som djurägare alltid ansvarig för att dina djur inte stör andra människor.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 10 maj 2023