MENY
Eskilstuna kommun

Djur i områden med detaljplan

För att få ha vissa djur inom detaljplanelagt område i Eskilstuna kommun måste du ansöka om tillstånd hos miljökontoret.
Tillstånd gäller för:

  • nötkreatur, häst, get, får, minigris eller svin,
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
  • orm.

Vi tar ut en avgift för att hantera din ansökan, med undantag för orm som är kostnadsfritt. För pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur tar vi betalt för en timmes handläggningstid, för övriga djur tar vi betalt för den faktiska tid vårt arbete tar i ärendet. Tryck här för att läsa mer om miljökontorets taxaöppnas i nytt fönster.

Tryck här för att komma till blankett för ansökan om djurhållning inom detaljplan.

Tillsynsansvar?

Om du är orolig för ett djurs hälsa eller mående så ska du kontakta länsstyrelsens djurskyddsinspektörer. Om du vill läsa mer om deras arbete eller hitta kontaktuppgifter till dem, så kan du göra det hos Länsstyrelsen i Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljökontoret har tillsyn över att djurhållningen inte innebär olägenhet för människors hälsa. I miljöbalken står det att en olägenhet är ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. Även om du inte behöver ansöka om tillstånd för alla slags djur är du som djurägare alltid ansvarig för att dina djur inte stör andra människor.

Det här ska du tänka på inför din ansökan

Om du bor i hyres- eller bostadsrätt är det viktigt att du får ett godkännande från hyresvärden eller styrelsen innan du skickar in din ansökan.

Orm

För att få ha orm är det en del saker du måste tänka på:

  • Terrariet ska vara låst.
  • Ventilationsöppningar och avlopp i rummet där ormen är ska förses med finmaskigt nät som hindrar en eventuellt förrymd orm att ta sig ut ur lokalen.
  • Det ska finnas en tydlig skylt på terrariet där det framgår vilken ormart samt hur många ormar som finns i utrymmet.

För att få ha giftorm gäller även att:

  • Det ska finnas en varningsskylt på terrariet med information om att det innehåller giftorm.
  • Fönster till rummet/lokalen ska vara stängda eller försedda med nät.
  • Dörren till rummet/lokalen ska gå att låsa så att obehöriga inte har tillträde.
  • Dörren ska vara försedd med en utvändig varningsskylt om att giftorm finns i rummet/lokalen.

Minigris

Miljökontoret avråder från att ha minigris i lägenhet då det krävs noggranna rutiner kring mat- och gödselhantering för att begränsa risken för störningar till grannar. Tänk på att en minigris ofta blir väldigt stor, en kattlåda kommer därför inte vara tillräcklig för gödselhanteringen när grisen är vuxen.

Får, get, häst, nötkreatur, svin

Det är viktigt att risken för störningar till grannar begränsas. För att ta hänsyn till spridning av allergener (allergiframkallande ämnen) bör du därför hålla ett visst avstånd från djurens hage till närmaste granne. Allergener från häst är extra starka och därför kan det ibland behövas ett större avstånd. Om djuren ska hållas i närheten av en förskola, skola eller liknande måste du ta särskild hänsyn. Du måste även ha goda rutiner för hanteringen av gödslet.

Höns och övriga fjäderfän

Ska du ha höns eller andra fjäderfän måste du ha goda rutiner för mathanteringen så att mat inte sprids ut och riskerar att dra till sig råttor eller andra skadedjur. Hur många höns och övriga fjäderfän du kan få tillstånd för beror på fastighetens storlek och läge. Inom detaljplanelagt område brukar miljökontoret inte ge tillstånd till tupp på grund av risken för störningar för dina grannar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84