MENY
Eskilstuna kommun

Kungörelser om bygglov

När en bygglovsansökning kommer till Stadsbyggnadsnämnden kan de som är sakägare yttra sig om förslaget. På den här sidan presenteras dessa ärenden och du får information om hur och när du ska lämna in dina synpunkter.


Kungörelse

Gredby 2:3

Bygglovsansökan har kommit in som gäller tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering årligen under perioden 1 april till 30 september t.o.m. 2020. Uteserveringen är tänkt att uppföras på Fristadstorget.

Handläggare: armina.begovic@eskilstuna.se

Synpunkter lämnas skriftligt senast tisdagen den 23 maj 2018 till bygglovsavdelningen@eskilstuna.se eller Stadsbyggnadsförvaltningen,
bygglovsavdelningen, 631 86 Eskilstuna

Märk brev/E-post med diarienummer BYGG-SBN.2018.367

Handlingar finns tillgängliga på bygglovsavdelningen

Nålsögat 6

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Öppettider

Vardagar 13.00-15.00 (Bokade möten efter överenskommelse)

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rickard Lundin
Avdelningschef, Bygglovsavdelningen