MENY
Eskilstuna kommun

Kungörelser om bygglov

När en bygglovsansökning kommer till Stadsbyggnadsnämnden kan de som är sakägare yttra sig om förslaget. På den här sidan presenteras dessa ärenden och du får information om hur och när du ska lämna in dina synpunkter.


Kungörelse

Gredby 2:3

Bygglovsansökan har kommit in som gäller ändring av idrottsplats samt tillbyggnad av omklädningsrum.

Handläggare: benny.larsson@eskilstuna.se

Synpunkter lämnas skriftligt senast tisdagen den 6 februari 2018 till bygglovsavdelningen@eskilstuna.se eller Stadsbyggnadsförvaltningen,
bygglovsavdelningen, 631 86 Eskilstuna

Märk brev/E-post med diarienummer BYGG-SBN.2017.1795

Handlingar finns tillgängliga på bygglovsavdelningen

Nålsögat 6

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Öppettider

Vardagar 13.00-15.00 (Bokade möten efter överenskommelse)

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rickard Lundin
Avdelningschef, Bygglovsavdelningen