MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar om vindkraft i Kafjärden

Frågor och svar om vindkraft på Kafjärden

Här finns några frågor och svar om vindkraftverk i Kafjärden. Vi fyller på efterhand med fler frågor, men söker du svar på en fråga som inte besvaras här är du välkommen att kontakta oss på bygglovsavdelningen@eskilstuna.se

Fråga: Varför bygger kommunen vindkraftverk?

Det är inte kommunen som bygger utan ett företag som heter Enwind. Företaget har sökt bygglov hos kommunens bygglovsavdelning för att få bygga vindkraftverk på Kafjärden. 

Fråga: Hur ser bakgrunden ut?

  • 2007: Bygglovsansökan för vindkraftverk inkom till Eskilstuna kommun från ett vindkraftsföretag.
  • 2007/2008: Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för byggnation av vindkraftverk.
  • 2010 Byggnation påbörjades, men fick avbrytas blnd annat på grund av arkeologiska utgrävningar.
  • 2012: Tidsfristen för bygglovet var på väg att gå ut 2013. Ansökan om bygglov prövades på nytt och stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov.
  • 2016: Byggloven överklagades till Länsstyrelsen.
  • 2016 juni: Länsstyrelsen beslutar om inhibition, vilket i praktiken betyder byggstopp, till dess att Länsstyrelsen har granskat ärendet och fattat beslut om överklagandet ska godkännas eller ej.
  • 2016, 24 augusti: Länsstyrelsen upphävde stadsbyggnadsnämndens bygglovbeslut från 2012. Länsstyrelsen bedömde att beslutet inte tillkommit i laga ordning, det vill säga att den formella handläggningsprocessen inte helt följt gällande lagstiftning.
  • 2016, 30 augusti. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bevilja bygglov för nio vindkraftverk och nio tranformatorer.

Fråga: Vad händer på platsen sommaren 2016?

I samband med beslut om inhibition (byggstopp) skickade Enwind förslag på säkerhetsåtgärder till kommunens bygglovsavdelning. Åtgärderna bedömdes som rimliga. Enwind har därefter under sommaren arbetat med att säkerställa arbetsplatsen genom att fylla igen fundamenten med betong. Nu i slutet av augusti kvarstår vissa efterarbeten av gjutningen.  

Fråga: Vad händer nu?

Bygglovet från 2012 är upphävt. Enwind har under sommaren 2016 valt att söka nya bygglov för vindkraftverk. Kommunens bygglovsavdelning har bedömt utifrån gällande lagstiftning (plan- och bygglagen) att prövning av bygglov måste ske. Stadsbyggnadsnämnden har den 30 augusti beslutat att bevilja bygglov för nio vindkraftverk och nio transformatorer.

Byggloven har därefter överklagats till Länsstyrelsen. Överprövningsprocess pågår och Länsstyrelsen har den 21 september fattat ett delbeslut om inhibition. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Öppettider

Vardagar 13.00-15.00 (Bokade möten efter överenskommelse)

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rickard Lundin
Avdelningschef, Bygglovsavdelningen