MENY
Eskilstuna kommun

Förberedelser innan du gör din ansökan av bygglov med mera

Innan du skickar in din ansökan kan du förbereda dig genom att ta reda på vilka handlingar du ska bifoga. Vilka handlingar det gäller beror på vilken typ av ansökan du ska göra, se nedan.

Här hittar du exempel på hur ritningar ska se ut.öppnas i nytt fönster

Här kan du se vilken fastighetsbeteckning ansökan gäller.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 1. Under "Mina lager" uppe till vänster bockar du i "Adresser och fastigheter"
 2. I sökrutan uppe till höger skriver du in adressen. 

Vilka handlingar behövs?

Här nedan ser du vilka olika typer av handlingar/ritningar du ska bifoga med de olika typerna av ansökningar du kan göra via e-tjänsten.

Bygglov

Situationsplan inritad på karta

Situationsplan är en ritning som visar byggnader och omgivningen på en fastighet (tomt). Planen ska ritas på en nybyggnadskarta eller tomtkarta som du kan beställa från Eskilstuna kommun.

Inom detaljplanelagt område krävs en nybyggnadskarta. Utanför detaljplanelagt område räcker det med en tomtkarta. Här ser du om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inte.

 • Fullständig Nybyggnadskarta krävs vid större tillbyggnader samt vid nybyggnation.
 • Enkel Nybyggnadskarta krävs vid mindre/enklare bygglovsärenden.
 • Tomtkarta går att använda utanför planlagt område eller vid anmälningspliktiga åtgärder.

E-tjänst för beställning av nybyggnadskarta eller tomtkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på hur kartan ska se ut.

Fasadritningar

Ritningar över byggnadens fasader från alla fyra vädersträck. På ritningen ska utformning, material och marklinjer visas.

Exempel på fasadritningar.

Planritning

Ritning över byggnadens utformning invändigt. De olika utrymmena samt storlek och funktion för dessa ska visas på ritningen. Tillgängligheten i byggnaden bedöms utifrån ritningen.

Exempel på planritning.

Sektionsritning

Ritning som visar en genomskärning genom huset.

Exempel på sektionsritning.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Mer information om kontrollplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare handlingar

Tänk på att ytterligare handlingar kan komma att krävas. Det kan exempelvis vara ritningar avseende vatten och avlopp, ventilation och/eller uppbyggnad av konstruktionen med mera.

Bygglov för tillfälliga åtgärder

Situationsplan inritad på karta

Situationsplan är en ritning som visar byggnader och omgivningen på en fastighet (tomt). Planen ska ritas på en nybyggnadskarta eller tomtkarta som du kan beställa från Eskilstuna kommun.

Inom detaljplanelagt område krävs en nybyggnadskarta. Utanför detaljplanelagt område räcker det med en tomtkarta. Här ser du om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inte.

 • Fullständig Nybyggnadskarta krävs vid större tillbyggnader samt vid nybyggnation.
 • Enkel Nybyggnadskarta krävs vid mindre/enklare bygglovsärenden.
 • Tomtkarta går att använda utanför planlagt område eller vid anmälningspliktiga åtgärder.

E-tjänst för beställning av nybyggnadskarta eller tomtkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fasadritningar

Ritningar över byggnadens fasader från alla fyra vädersträck. På ritningen ska utformning, material och marklinjer visas.

Exempel på fasadritningar.

Planritning

Ritning över byggnadens utformning inuti. De olika utrymmena samt storlek och funktion för dessa ska visas på ritningen. Tillgängligheten i byggnaden bedöms utifrån ritningen.

Exempel på planritning.

Sektionsritning

Ritning som visar en genomskärning genom huset.

Exempel på sektionsritning.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas

Mer information om kontrollplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare handlingar

Tänk på att ytterligare handlingar kan komma att krävas. Det kan exempelvis vara ritningar avseende vatten och avlopp, ventilation och/eller uppbyggnad av konstruktionen med mera.

Rivningslov

Enkel nybyggnadskarta eller tomtkarta

På kartan ska byggnad som ska rivas markeras.

 • Enkel Nybyggnadskarta eller tomtkarta

E-tjänst för beställning av nybyggnadskarta eller tomtkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollplan för rivning

Vid rivning behöver det redovisas vad för material som finns i byggnaden, vilka mängder samt vart dessa material ska omhändertas.

Här hittar du exempel på hur handlingar ska se ut.

Marklov

Situationsplan

Situationsplan är en ritning som visar byggnader och omgivningen på en fastighet (tomt). Planen ska ritas på en nybyggnadskarta eller tomtkarta som du kan beställa från Eskilstuna kommun.

Inom detaljplanelagt område krävs en nybyggnadskarta. Utanför detaljplanelagt område räcker det med en tomtkarta. Här ser du om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inte.

 • Fullständig Nybyggnadskarta krävs vid större tillbyggnader samt vid nybyggnation.
 • Enkel Nybyggnadskarta krävs vid mindre/enklare bygglovsärenden.
 • Tomtkarta går att använda utanför planlagt område eller vid anmälningspliktiga åtgärder.

E-tjänst för beställning av nybyggnadskarta eller tomtkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sektionsritning

Ritning som ska redovisa nuvarande utformning av marken samt hur det är tänkt att bli efter schaktning/fyllning.

Exempel på sektionsritning.

Tänk på

Att redovisa höjdnivåer (plushöjder).

Anmälningspliktig åtgärd

Situationsplan inritad på tomtkarta

Situationsplan är en ritning som visar byggnader och omgivningen på en fastighet (tomt). Planen ska ritas på en nybyggnadskarta eller tomtkarta som du kan beställa från Eskilstuna kommun.

 • Tomtkarta (ej krav på nybyggnadskarta vid anmälningspliktiga åtgärder)

E-tjänst för beställning av nybyggnadskarta eller tomtkarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fasadritningar

Ritningar över byggnadens fasader från alla fyra vädersträck. På ritningen ska utformning, material och marklinjer visas.

Exempel på fasadritningar.

Planritning

Ritning över byggnadens utformning invändigt. De olika utrymmena samt storlek och funktion för dessa ska visas på ritningen. Tillgängligheten i byggnaden bedöms utifrån ritningen.

Exempel på planritning.

Sektionsritning

Ritning som visar en genomskärning genom huset, där bland annat takhöjd ska framgå.

Exempel på sektionsritning.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Mer information om kontrollplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare handlingar

Tänk på att ytterligare handlingar kan komma att krävas. Det kan exempelvis vara ritningar avseende vatten och avlopp, ventilation och/eller uppbyggnad av konstruktionen med mera.

Förhandsbesked

Situationsplan inritad på tomtkarta

Situationsplan är en ritning som visar byggnader och omgivningen på en fastighet (tomt). Planen ska ritas på en nybyggnadskarta eller tomtkarta som du kan beställa från Eskilstuna kommun.

Ska redovisa tänkt avstyckning eller plats för sökt åtgärd.

Bygglov för skylt

Ritning/bild på skylten med mått

Fotomontage

På ett foto från platsen ritas skylten in där den ska placeras.

Fasadritningar

Ritningar över byggnadens fasader från berörda sidor. På ritningen ska skyltens utformning och storlek redovisas.

Exempel på fasadritningar.

Detaljritning

Ritning som tydligt visar utformning med valda kulörer.

Situationsplan

Skyltens placering markeras på karta. Avser skyltpelare m. m.

Strandskyddsdispens

Situationsplan inritad på karta

Situationsplan är en ritning som visar byggnader och omgivningen på en fastighet (tomt). Planen ska ritas på en nybyggnadskarta eller tomtkarta som du kan beställa från Eskilstuna kommun.

Inom detaljplanelagt område krävs en nybyggnadskarta. Utanför detaljplanelagt område räcker det med en tomtkarta. Här ser du om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inte.

 • Fullständig Nybyggnadskarta krävs vid större tillbyggnader samt vid nybyggnation.
 • Enkel Nybyggnadskarta krävs vid mindre/enklare bygglovsärenden.
 • Tomtkarta går att använda utanför planlagt område eller vid anmälningspliktiga åtgärder.

E-tjänst för beställning av nybyggnadskarta eller tomtkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fasadritningar

Ritningar över byggnadens fasader från alla fyra vädersträck. På ritningen ska utformning, material och marklinjer visas.

Exempel på fasadritningar.

Planritning

Ritning över byggnadens utformning inuti. De olika utrymmena samt storlek och funktion för dessa ska visas på ritningen. Tillgängligheten i byggnaden bedöms utifrån ritningen.

Exempel på planritning.

Bygglovsprocessen. Klicka på bilden för att se den i större format.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna