MENY
Eskilstuna kommun

Eldstäder

Bygglov och/eller anmälan

Normal skorsten vid nock kräver inte bygglov, men man måste göra en anmälan om installation av eldstad.

Skorsten på utsidan av gaveln eller nära takfoten kräver bygglov för utvändig ändring och anmälan om installation av eldstad.

Handlingar som behövs för att söka bygglov:

 • Ansökan om bygglov - blankett.
 • Alla berörda fasader i skala 1:100

Handlingar som behövs för anmälan om installation av eldstad:

 • Anmälan - blankett.
 • Planritning som visar eldstads placering i byggnad samt fasadritning som visar rökkanals läge på tak.
 • Typgodkännande av eldstaden.

Eldning och grannarna

Vedrök innehåller ämnen som kan vara hälsoskadliga i höga halter. Problem uppstår framförallt i två situationer:

 • I områden med tät bebyggelse
 • I områden med stora höjdskillnader.

Den som eldar ansvarar för att röken inte besvärar grannarna. Uppstår ändå problem kan miljö- och räddningstjänstnämnden förelägga om begränsningar och förbud. För att minska risken för problem föreslår vi:

 • Tala med grannarna innan ni skaffar en ny eldstad. Lider någon av astma eller liknande är risken för problem stor.
 • Fråga sotaren om råd (se kontaktuppgifter till höger).
 • Välj en eldstad som passar för ändamålet
 • Elda enligt tillverkarens instruktioner, det är dessa som ligger till grund för typgodkännandet.

Välj en typ- och miljögodkänd eldstad!

Braskaminer, kassetter, täljstensspisar, öppna spisar och kaminer är alla lokaleldstäder som avger värmen där de står. Innan man bestämmer sig för någon modell ska man tänka igenom några saker ordentligt: 

 • Vad ska funktionen vara? Mysbrasa, snabb uppvärmning av fritidshuset eller ett komplement till villavärmen? 
 • Finns det risk för att grannarna blir störda av rök?
 • Vad är lämpligt i mitt hus och med min skorsten?

Eldstäder för ved ska ofta eldas på full effekt för att ha bra förbränning och låga utsläpp. Effekten kan då vara för hög för att hålla behaglig värme. Vill man elda ved som komplementvärme i villan är därför tunga värmelagrande eldstäder att föredra. Dessa kan eldas på kvällen och avger sedan värme hela natten. Pelletskaminer och andra system för pellets ger större möjlighet att reglera effekten även i en lätt eldstad.

Några olika eldstadstyper

Pelletskaminer

Bränslet är träpellets som matas från ett magasin i kaminen. Förbränningen sker i en skål bakom glasdörrar. Kaminen kan styras automatiskt med termostat i rummet så att effekten anpassas till vad som behövs för att hålla en konstant temperatur. Pelletskaminer har hög verkningsgrad och mycket små utsläpp och lämpar sig därför extra bra i områden med tät bebyggelse.

Öppen spis

Den öppna spisen har traditioner, men är en dålig värmekälla då rumsluften okontrollerat sugs ut genom skorstenen. Resultatet kan bli att det blir kallare i rummet när man eldar. Öppen spis lämpar sig därför enbart för enstaka trivselbrasor. Med en insats förbättras den öppna spisens funktion som värmekälla rejält. Luften tas in via spjäll som ger rätt mängd luft, värmen avges via väggar och tak i insatsen och transporteras ut i rummet med den luft som cirkulerar runt insatsen. En öppen spis har i bästa fall en verkningsgrad på 5-10 procent, med insats kan den stiga till 40-60 procent.

Tunga magasinerande eldstäder

Här hittar vi kakelugnar, täljstenskaminer och liknande. Värmen från eldstaden lagras i ugnens stenmaterial och avges sedan långsamt och under lång tid, vilket gör dem lämpliga som komplement till annan uppvärmning.

Kaminer av olika slag

Braskaminen är en lätt konstruktion, ofta i plåt, som effektivt tar vara på värmen och avger den till rummet. Effekten är ofta (för) hög och kaminen i sig lagrar inte någon nämnvärd värmemängd. Kaminer och andra lätta eldstäder lämpar sig bäst för snabb uppvärming.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Öppettider

Besökstider drop-in: vardagar 13.00-15.00.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kim Lindström
Tf Bygglovschef