MENY
Eskilstuna kommun

Byggsanktionsavgifter

Från den 2 maj 2011 är det kostsamt att inte söka de lov som krävs för olika byggnadsåtgärder. Om du utan tillstånd påbörjar åtgärder som kräver lov, anmälan och startbesked eller börjar använda det lovet gäller innan du får slutbesked, får du betala en så kallad byggsanktionsavgift. Kommunen är numera skyldig enligt lag att ta ut dessa avgifter. Det är viktigt att veta att avgiften tas ut även om åtgärden inte skett avsiktligt eller genom oaktsamhet.

Avgift

Beloppen har beslutats av regeringen och finns specificerade i plan och bygg förordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Avgiften baseras på prisbasbeloppet, som justeras årligen, och hur stor summan blir beror på vilken överträdelse du gör. Byggsanktionsavgifter kan maximalt uppgå till 50 prisbasbelopp (år 2012 cirka 2 200 000 kr).

Byggsanktionsavgifter tas till exempel ut om du

  • bygger till, bygger nytt eller ändrar användningen av byggnaden utan bygglov.
  • färgar om fasaden eller byter tak- eller fasadmaterial utan bygglov, om det krävs.
  • påbörjar en byggnation utan startbesked.
  • tar en byggnad i bruk innan du fått ett slutbesked.
  • vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, om en sådan krävs.
  • river en byggnad utan rivningslov.
  • installerar eller väsentligt ändrar en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för vatten eller ventilation utan att göra en anmälan.

Du kan läsa mer om byggsanktionsvagifter på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du osäker på om det krävs bygglov eller anmälan, är du välkommen att kontakta oss på byggavdelningen. Det kan löna sig!

Om du utan tillstånd påbörjar åtgärder som kräver lov, anmälan eller startbesked, får du betala en byggsanktionsavgift.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Öppettider

Besökstider drop-in: vardagar 13.00-15.00.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kim Lindström
Tf Bygglovschef