MENY
Eskilstuna kommun

Tekniskt samråd

När du fått ditt bygglov eller lämnat in din anmälan kallar din handläggare till ett tekniskt samråd. Till mötet kallas även den som du anmält som kontrollansvarig.

Illustration: Boverket

Vad händer på det tekniska samrådet?

Under samrådet diskuteras vilken kontroll som behövs för det aktuella byggprojektet. Det är samhällets krav på hälsa och säkerhet som ligger till grund. Byggherren, kontrollansvarig och byggavdelningens handläggare går tillsammans igenom planeringen av arbetena. Man diskuterar vilka kontroll- och tillsynsåtgärder som behövs och hur kontrollerna kan samordnas. Om projektet kräver tillstånd av någon annan myndighet, får du upplysning om det.

Kontakta oss på bygglovsavdelningen om du vill veta mer om tekniskt samråd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kontakt

Eskilstuna direkt
Eskilstuna kommuns kontaktcenter