MENY
Eskilstuna kommun

Slutbesked

Illustration: Boverket

När ditt byggprojekt är klart och den kontrollansvarige har lämnat in de handlingar som stadsbyggnadsnämnden begärt skriver handläggaren ett slutbesked. Du får inte ta en byggnad eller en annan anläggning i bruk (till exempel flytta in) förrän du har fått ett slutbesked.

För att ett slutbesked ska kunna skrivas måste en slutanmälan göras. Den blanketten kommer du åt här.

Vad är ett slutbesked?

Ett slutbesked är ett kvitto på att kontrollplanen följts. Om det finns anmärkningar på byggprojektet ska stadsbyggnadsnämnden ta ställning till om byggnaden får användas innan anmärkningarna åtgärdats.

Kontakta bygglovsavdelningen om du har frågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Öppettider

Besökstider drop-in: vardagar 13.00-15.00.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kim Lindström
Tf Bygglovschef