MENY
Eskilstuna kommun

Rivning

Rivningslov / Anmälan om rivning

I detaljplanelagt område krävs alltid ett rivningslov vare sig det är hela eller bara en del av byggnaden som ska rivas. För att få veta mer om detaljplanelagt område kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens byggavdelning.

Handlingar som behövs för att söka rivningslov:

  • Ansökan om rivningslov - blankett
  • Situationsplan på en enkel nybyggnadskarta med markering på det som ska rivas.
  • Fasadritningar eller fotografier på det som ska rivas.
  • Kontrollplan för rivning

 Anmälan om rivning

Utanför område med detaljplan ska en anmälan om rivning göras vid rivning av byggnader och del av byggnader, dock inte komplementbyggnader till småhus. 

Handlingar som behövs för att anmäla om rivning:

  • Ansökan om rivningslov - blankett
  • Situationsplan på en enkel nybyggnadskarta med markering på det som ska rivas.
  • Fasadritningar eller fotografier på det som ska rivas.
  • Kontrollplan för rivning

 Rivningen får inte påbörjas förrän startbesked för rivning har givits. Blankett finns att fylla i och skriva ut.

Kontrollplan för rivning

En kontrollplan för rivning ska bifogas din anmälan om rivning eller ditt rivningslov. I kontrollplanen för rivning ska det redovisas hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Rivningen får inte påbörjas förrän stadsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked för rivning. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Öppettider

Vardagar 13.00-15.00 (Bokade möten efter överenskommelse)

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rickard Lundin
Avdelningschef, Bygglovsavdelningen