MENY
Eskilstuna kommun

Olovligt byggande

Tillsyn

Det vi bygger är av allmänt intresse. Tomter och byggnader ska hållas i ett vårdat skick och byggnader och anläggningar ska inte medföra fara för liv och hälsa. 

Ny-, till- eller ombyggnad utan bygglov, eller att använda byggnaden för ett helt annat ändamål än vad detaljplanen medger, innebär att man bryter mot lagen.

Byggsanktionsavgift

När en byggnadsåtgärd har byggts utan lov ska en anmälan upprättas. En sådan anmälan kan leda till en byggsanktionsavgift. Om du vill läsa mer om byggsanktionsavgifter.
Om stadsbyggnadsnämnden inte kan bevilja bygglov i efterhand, kan man dessutom bli tvingad att riva eller ändra det utförda arbetet.

Handläggning

Om kommunen får in en anmälan om olovlig verksamhet (eller efter tillsyn) ska Stadsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen eller annan myndighet inom kommunen utreda ärendet och förelägga att plan- och bygglagen respektive miljöbalken följs.

Vill du läsa mer om tillsyn kan du läsa på boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du är tveksam till om bygglov behövs för det du vill bygga, kontakta bygglovsavdelningen och fråga. Det är alldeles gratis!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Öppettider

Besökstider drop-in: vardagar 13.00-15.00.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kim Lindström
Tf Bygglovschef