MENY
Eskilstuna kommun

Marklov

Du måste söka marklov för schaktning och fyllning inom detaljplanelagt område. Stadsbyggnadsförvaltningens byggavdelning kan upplysa om vilka områden som är detaljplanelagda.

Marklov för schaktning i ej detaljplanerat område behövs inte men det kan behövas ett samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kap 6 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om området har speciella naturvärden och man ska alltid visa hänsyn till grannar, omgivning och miljö.

Om kommunen får in en anmälan om olovlig verksamhet (eller efter tillsyn) ska Stadsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen eller annan myndighet inom kommunen utreda ärendet och förelägga att plan- och bygglagen alternativt miljöbalken följs.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Öppettider

Vardagar 13.00-15.00 (Bokade möten efter överenskommelse)

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rickard Lundin
Avdelningschef, Bygglovsavdelningen