MENY
Eskilstuna kommun

Kontrollplan

När en anmälan kommit in eller beslut om bygglov tagits ska stadsbyggnadsnämnden kalla till tekniskt samråd. Efter samrådet fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om en kontrollplan. Upprättande av kontrollplan är lagstadgad enligt plan- och bygglagen.

Vad innehåller kontrollplanen?

Av kontrollplanen ska framgå vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Här ska också finnas information om vilka anmälningar som ska göras till stadsbyggnadsnämnden, vilka arbetsplatsbesök som stadsbyggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske. Om arbetet omfattar rivning ska man också beskriva vilket farligt avfall som kan uppkomma samt hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Vem ska utföra kontrollen?

Det är byggherren som ska låta utföra kontrollen genom dokumenterad egenkontroll. Med dokumenterad egenkontroll menas att byggherren kontrollerar sitt eget byggprojekt. Byggherren kan också låta utföra kontrollen av någon fristående sakkunnig som har särskild kunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser.

Har du frågor kan du kontakta din handläggare eller bygglovsavdelningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Öppettider

Besökstider drop-in: vardagar 13.00-15.00.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kim Lindström
Tf Bygglovschef