MENY
Eskilstuna kommun

Bygglovsbefriade åtgärder

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan när du ska:

  • Anordna en skyddad uteplats med mur eller plank, max 1,8 m högt, inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Anordna ett eller flera skärmtak över uteplatser, balkonger eller entréer med en sammanlagd byggnadsarea om högst 15 kvm.
  • Bygga en eller flera fristående friggebodar med en sammanlagd byggnadsarea om högst 15 kvm och högsta höjd 3,0 meter.
  • Bygga ett altandäck med en högsta höjd på 1,2 meter.

Illustration: Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vad kan få kallas för friggebod?

Friggebodar kan bara användas som komplement till befintliga en- eller tvåbostadshus och ska vara fristående från bostadshuset. Friggeboden får alltså inte byggas samman med huvudbyggnaden.

Till exempel kan inte en samfällighets pumphus i ett fritidsområde kallas för friggebod. En teknikbod till en 3G-mast är inte heller en friggebod.

Hur stor får den/de vara?

Den sammanlagda byggnadsarean får vara högst 15,0 kvadratmeter och höjden från mark till taknock får vara högst 3,0 meter.

Var får en friggebod placeras?

I bostadshusets omedelbara närhet får man utan bygglov sätta upp en eller flera komplementbyggnad(er), så kallade friggebodar.

Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. De grannar som berörs kan medge att friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Skriftliga medgivanden på en situationsplan med bodens läge inritat utgör en säkerhet mot framtida granntvister.

Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter.

Om en friggebod större än 10 kvadratmeter placeras närmare bostadshus än 4,0 meter, ska boden utföras så att brandspridning förhindras i 30 minuter (EI30).

Behövs bygglov?

Nej. ”Friggebodsrätten” begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot kan det krävas tillstånd enligt Miljöbalken inom strandskyddat område, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om ingen huvudbyggnad finns på fastigheten behövs bygglov.

Kraven i 8 kap plan- och bygglagen (PBL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gäller alltid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kontakt

Eskilstuna direkt
Eskilstuna kommuns kontaktcenter