MENY
Eskilstuna kommun

Anmälningspliktiga åtgärder

Anmälan

För åtgärder som inte kräver bygglov eller rivningslov kan det behövas en anmälan. När en anmälan har lämnats in får byggnationen inte påbörjas förrän ett startbesked har beviljats från bygglovsavdelningen.

Du behöver lämna in anmälan om du tänker

 • riva en byggnad eller del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
 • ändra planlösningen väsentligt
 • göra ingrepp i byggnadens bärande konstruktion
 • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp
 • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 • underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser

Bygglovsbefriad komplementbyggnad, "Attefall".

Om du är intresserad av att bygga till eller att bygga en komplementbyggnad men vill hålla nere kostnaden eller om du har byggt upp byggrätten på din fastighet så kan du bygga en bygglovsbefriad byggnad, "attefallsbyggnad". När du har lämnat in en anmälan får du inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked från bygglovsavdelningen.

Vill du läsa mer om "Attefalls-åtgärder" kan du läsa på boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De olika bygglovsbefriade byggnader du kan bygga är:

 1. Komplementbyggnad, max 30 m²
 2. Tillbyggnad, max 15 m²
 3. 2 takkupor, om du inte har två sedan tidigare. Om du har en takkupa så får du bygga till med en takkupa.
 4. Inreda ytterligare en bostad
Attefalls åtgärder

Illustration: Boverket, Klicka på bilden för att se den i större format.

Däremot behövs ingen anmälan om du tänker

 • Göra en mindre tillbyggnad eller en mindre komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus som ligger utanför detaljplanelagt område och utanför samlad bebyggelse. kontakta bygglovsavdelningen om du vill veta om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse.
 • Uppföra, bygga till eller ändra ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk inom område med detaljplan
 • Göra åtgärder som rör hemliga byggnader eller andra anläggningar som är till för totalförsvaret
 • För vissa åtgärder med byggnader eller tomter som tillhör staten eller landsting. 

Handlingar som behövs för en anmälan:

 • Anmälningsblankett 1 ex med uppgift om kontrollansvarig (om du är osäker om det krävs ta kontakt med bygglovsavdelningen)
 • Situationsplan/tomtkarta (Karta över fastigheten)
 • Fasadritningar
 • Planritning
 • Teknisk beskrivning 
 • Det kan behövas ytterligare handlingar beroende på vad som ska byggas, då kontaktar handläggaren dig.

Vad händer med din anmälan?

Din anmälan registreras, får ett diarienummer  och du tilldelas en handläggare som granska ansökan ett kompletteringsbrev skickas till dig ifall det saknas handligar i ärende. Om ärendet är fkomplett kommer ett beslut att meddelas.

När byggnationen är klar får du inte använda byggnaden förrän ett slutbesked har beviljats. För att ett slutbesked ska skrivas måste en slutanmälan skickas in. Ibland ska ytterligare handlingar skickas med, de handlingar som ska skickas med står i startbeskedet.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Bygglov, anmälan, strandskydd, ventilation, rådgivning samt övergripande tillsyn över byggverksamhet i kommunen.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kontakt

Eskilstuna direkt
Eskilstuna kommuns kontaktcenter