Eskilstuna kommun

Upphävande av tomtindelning

Här finns information om hur du ansöker om att upphäva tomtindelning.

Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan

Tomtindelningar enligt 1947 års byggnadslag, och äldre lagar, gäller som fastighetsplaner efter 1 juli 1987. Från 2 maj 2011 gäller fastighetsplaner som detaljplanebestämmelser vad avser fastighetsindelningen.

Det innebär att upphävande av tomtindelning/fastighetsplan kan göras via förenklat planförfarande om det inte finns några hinder för upphävandet.

Så här ansöker du om upphävande av tomtindelning

Om du vill upphäva tomtindelning ansöker du om ändring av detaljplan via vår e-tjänst. Om du saknar BankID kan du ansöka via blankett. Ansökningar om upphävande av tomtindelning hanteras separat från övriga planbesked.

Innan ett arbetet påbörjas tecknas ett avtal mellan parterna där kostnaderna redovisas. Inga avgifter kommer att tas ut innan planavtal är påskrivet.

Mer information om avgift som tas ut vid planavtal finns här.

Fastighetsbeteckning

I ansökan ska du ange fastighetsbeteckningen för den fastigheten ansökan gäller. Fastighetsbeteckningen hittar du i Eskilstunakartan.

  1. Zooma in på aktuell adress i kartan eller skriv fastighetens adress i sökfältet.
  2. När du klickar på den aktuella fastigheten står fastighetsbeteckningen i informationsrutan.

Till din ansökan ska du bifoga en enkel skiss på förslaget, till exempel en karta där tomtgränser och ändringarna är inritade.

Karta

Kartan ska tydligt visa fastigheten och var förändringen planeras på fastigheten. Rita in tomtgränser och ändringar som ska tillkomma eller tas bort.

Du kan använda dig av Eskilstunakartan för att göra en egen tomtkarta. Det går också att beställa tomtkarta i vår e-tjänst. Det kostar inget att beställa tomtkartor.

Illustration eller ritning

Bifoga en skiss som visar förändringens omfattning.

Planenheten

Vi jobbar med fysisk samhällsplanering – översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 5 januari 2023