Förhandsbesked

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga.

När du ansöker om förhands­besked undersöker vi bland annat:

  • hur den nya byggnaden kommer att passa ihop med den bebyggelse som redan finns.
  • att det finns lösningar för vatten och avlopp, vägar och tillfarter.

I samband med din ansökan kommer grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig. Kommunens översiktsplan är vägledande när vi gör bedömningen.

Förhandsbesked kan även sökas i detaljplanerade område

Även om det finns en detaljplan kan det i vissa fall vara bra att ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Om du exempelvis vill bygga på en tomt där detaljplanen är gammal och därför innehåller få bestämmelser kan det vara lämpligt att först ansöka om förhandsbesked. Detsamma gäller om det du vill bygga inte stämmer överens med bestämmelserna i detaljplanen.

Syftet med förhandsbeskedet är att du, innan du skickar in din ansökan om bygglov och lägger kostnader på ritningar, ska kunna få ett bindande besked att det finns möjlighet att bygga på platsen. Däremot får du inte börja bygga förrän du har ansökt om bygglov och fått ett startsbesked.

Tillsammans med din ansökan ska du även skicka in:

  • En karta där du markerat ut husets placering med till exempel ett kryss. Den exakta placeringen är inte nödvändig i detta skede. Du kan använda vår webbkarta där du kan söka på adress, zooma in och skriva ut kartan.
  • Det är också bra om du kan skicka med uppgifter om hur vatten och avlopp är tänkt att lösas.

Hur länge gäller ett förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år. Det innebär att vi inte kan avslå en ansökan om bygglov som stämmer överens med förhandsbeskedet, om du ansöker inom två år.

Hur lång tid tar det innan jag får ett förhandsbesked?

Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, kan du räkna med att få ett beslut inom tio veckor. Samhällsbyggnadsnämnden får besluta att förlänga ärende om förhandsbesked om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock bara förlängas en gång med tio veckor. Den totala handläggningstiden får inte överskrida 20 veckor.

Tips och råd

  • Du behöver vanligtvis inte ansöka om förhandsbesked för till exempel tillbyggnader eller så kallade komplementbyggnader som uthus, garage eller carport.
  • Om du redan har ritningar färdiga kan du ansöka om bygglov direkt. Då bedömer vi om platsen är lämplig för det du vill bygga i din bygglovsansökan.
  • Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i vår karta på din adress.

Bygglovsenheten

Telefon:

  • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

  • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00, 13.00-15.00

  • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 11 januari 2024