Delgivning

Bygglovsenheten använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar som du ska ta del av. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Bygglovsenheten använder så kallad förenklad delgivning för att kvalitetssäkra och effektivisera hantering av delgivningsärenden.

Att delges något betyder att det räknas som att man har tagit emot det. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits.

Handlingar kan skickas med förenklad delgivning så länge ett ärende pågår. Om ärendet överklagas kan förenklad delgivning också användas i högre instanser.

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar bygglovsenheten två brev.
  • Det första brevet innehåller det som du ska delges.
  • Det andra brevet skickas nästa arbetsdag och är ett kontrollmeddelande som berättar att det första brevet har skickats.

Om du bara får kontrollmeddelandet och inte det första brevet måste du kontakta bygglovsenheten snarast.

Breven skickas till din senast kända adress. Det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till bygglovsenheten. Om breven kommer i retur till bygglovsenheten skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

När är du delgiven?

Du är delgiven två veckor efter att det första brevet skickades. Vilket datum som brevet skickades står i kontrollmeddelandet.

Exempel:

Bilden visar exempeldatum i en delgivningsprocess.
  • Det första brevet med ett beslut som du ska delges skickas 1 mars.
  • Ett kontrollmeddelande skickas till samma adress nästa arbetsdag 2 mars.
  • Du är delgiven 15 mars och har därefter tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Bygglovsenheten

Telefon:

  • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

  • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00

  • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 28 februari 2024