Tidsbegränsade bygglov

För åtgärder som är tillfälliga kan du i vissa fall ansöka om tidsbegränsat bygglov eller säsongslov. Vid ansökan om tidsbegränsat bygglov måste du skicka med en avvecklingsplan.

Tidsbegränsat bygglov

Om du inte kan få ett permanent bygglov kan du ansöka om ett tidsbegränsat bygglov. Lovet kan du få för högst tio år. Det finns möjlighet att förlänga lovet en gång med ytterligare fem år, alltså 15 år totalt.

Åtgärden du söker bygglov för ska vara av tillfällig karaktär och pågå under en begränsad tid. I ansökan ska du redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till.

Avvecklingsplan

Ett tidsbegränsat bygglov måste ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska du beskriva hur du kommer att återställa platsen när ditt tidsbegränsade bygglov upphör att gälla. Det är byggherren som ansvarar för att avvecklingen sker och att platsen återställs.

Säsongslov

Ett säsongslov kallas även för ”periodiskt tidsbegränsat bygglov”. Det är ett bygglov för något som bara ska finnas under en säsong och som upprepas två eller flera år i följd. Det kan till exempel handla om att anlägga en kiosk eller uteservering som bara drivs under sommaren. Du behöver inte ansöka om nytt bygglov inför varje ny säsong.

Handlingar och ritningar som behövs för ansökan är samma som för ett vanligt bygglov.

Bygglovsenheten

Telefon:

  • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

  • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00

  • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 30 januari 2023